Risikerer anmeldelse etter hogst

Selskapet AT Skog risikerer politi­anmeldelse etter at 1000 kubikk med tømmer er hogd ned i Raet landskapsvernområde i Arendal.

Hogst i Botneskogen

Store hogstflater i området ble lagt flatt.

Foto: Arild Pfaff/SNO

AT Skog hadde tillatelse til å hogge i Botneskogen, men ikke i så stort omfang som det nå har blitt hogd i området.

Fylkesmannen i Aust-Agder sier det er i strid med retningslinjene for området og ser alvorlig på saken.

Forbauset

– Vi ble vel på mange måter forbauset over å se så store hogstflater inne i verneskogen.

Det sier fylkesmiljøvernsjef Jan Atle Knutsen hos fylkesmannen i Aust-Agder.

I januar fikk AT Skog i oppdrag å hogge 1000 kubikkmeter med skog i Botneskogen.

– Det er satt klare krav om at hogst skal gjennomføres på en skånsom måte, sier Knutsen.

Innrømmer feil

Store hogstflater i området ble lagt flatt.

– Kritikken erkjenner vi som riktig.

Det sier administrerende direktør i AT Skog, Per Simon Slettebø, til NRK.

– Det er vårt ansvar at det har skjedd hogst i dette området som ikke er i samsvar med de retningslinjer som er gitt i området og i forhold til de retningslinjer vi selv har i AT Skog, sier Slettebø.

Nå kartlegger AT Skog skadeomfanget med en egen biolog.

Rapporten skal leveres fylkesmannen i dag.

Fylkesmannen utelukker ikke en politianmeldelse av AT Skog.

Hogst i Botneskogen

AT Skog skal kartlegge skadeomfanget med en egen biolog.

Foto: Arild Pfaff/SNO