Rimelig sikker på smittekilde

Kommuneoverlegen i Lyngdal sier hun er rimelig sikker på at smittekilden til koronautbruddet i kommunen og Farsund er en utenlandsk arbeider som ankom Norge via Sandefjord lufthavn Torp 27. oktober. Fra denne personen ble smitten spredt videre.