Riksvei 41 stengt ved Herefoss

Riksvei 41 er nå sperret for kjøring nordover ved Herefoss stasjon og for kjøring sørover ved Hynnekleiv. Et vogntog har satt seg fast, og veien vil være stengt den tiden det tar å berge vogntoget.