Riksantikvaren freder tollboden

Bygningen er et kulturhistorisk og arkitekturhistorisk viktig anlegg i norsk historie og i Kristiansands bybilde, ifølge rikantikvaren.

Tollboden Kristiansand

Chr. H. Grosch var arkitekt for tollboden fra 1827, og dette var forøvrig det første verket han tegnet som ble oppført.

Foto: Nilsen, Anne Torhild / NRK

Tollboden er oppført i empire-stil og det senere tilbygde pakkhuset er preget av et historiserende uttrykk, mener riksantivaren.

Totalt ble 21 av Entra Eiendoms bygninger knyttet til statlig virksomhet fredet denne uken. Blant bygningene finner vi Nasjonalbiblioteket, flere tollsteder, skolebygninger, institusjonsbygninger og tidligere kjøpmanns- og herregårder.

- Entra har en rekke eiendommer over hele landet med store kulturhistoriske verdier. Disse bygningene setter alle preg på sine respektive byer, både som arkitektoniske smykker i bybildet og ved sin historiske betydning. Nå skal bygningene bevares, til glede for nye generasjoner, sier riksantikvar Jørn Holme.