Slår alarm om fengselsforhold: – Det er et høyt antall selvmord og selvmordsforsøk

Isolasjon og selvmordstanker preger hverdagen til innsatte i Arendal fengsel. Sivilombudsmannen er bekymret og mener situasjonen i Arendal er mer alvorlig enn i andre fengsler i Norge.

Arendal fengsel

Både innsatte og ansatte ved Arendal fengsel forteller om gråt på cellene, spark i dørene og skriking i Sivilombudsmannens tilsynsrapport.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Innsatte forteller om gråt på cellene, spark i dørene og skriking, noe vi antar er et resultat av den høye graden av innlåsing og isolasjon, sier Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Hendelsene han referer til, kommer frem i Sivilombudsmannens tilsynsrapport etter et uanmeldt besøk ved Arendal fengsel i februar.

I rapporten kartlegges flere kritikkverdige forhold.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

– Stor risiko for inhuman behandling

– Det er et høyt antall innsatte ved Arendal fengsel som uttrykker selvmordstanker, og det er et høyt antall selvmord og selvmordsforsøk ved fengselet, sier Falkanger.

Han sier situasjonen ved fengselet er mer alvorlig når det gjelder innlåsing og isolasjon, enn det Sivilombudsmannen har sett ved andre norske fengsler.

I rapporten kommer det frem at innsatte gruet seg spesielt til helgene, hvor de var innelåst i mer enn 20 timer i døgnet fra fredag til mandag. Flere innsatte ved domsavdelingen var også innelåst på cellen i 20 timer i ukedagene.

– Er dette i strid med gjeldende lovverk og regler?

– Det tilligger ikke mitt mandat å fastslå det, men jeg konstaterer i hvert fall at det er en høy grad av risiko for at de innsatte utsettes for inhuman eller nedverdigende behandling, sier Falkanger.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er bekymret over situasjonen ved Arendal fengsel.

Foto: pressebilde

Begrensede ressurser

Lav bemanning og de dårlige fasilitetene ved det om lag 150 år gamle fengselet pekes på som årsaker til den utstrakte bruken av isolasjon.

– Det er de begrensede ressursene som først og fremst forårsaker situasjonen. I det ligger det at fengselet må få tilført mer ressurser, sier Falkanger.

Oddmund Egeland, konstituert fengselssleder ved Arendal fengsel, deler Sivilombudsmannens bekymringer. Egeland sier de tar rapporten på alvor, men at fengselets fasiliteter og ressurser ikke strekker til.

– Vi forsøker å etterkomme anbefalingene som er kommet så godt vi kan, men hvorvidt vi klarer å etterfølge alle, er jeg usikker på med tanke på de svært begrensede midlene vi har.

Oddmund Egeland

Oddmund Egeland, konstituert fengselssleder ved Arendal fengsel, deler Sivilombudsmannens bekymringer.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Du mener det er ressursene det står på?

– Ja. Vi skal vende på hver stein for å bedre forholdene, men vi mangler ressursene og fasilitetene til å rette opp i alt. Fengselsbetjentene våre er svært dyktige, men vi er for få, sier Egeland.

Nye Agder fengsel skal etter planen stå klart i løpet av 2020, men Egeland har ikke fått noen signaler om ekstra bevilgninger for å håndtere situasjonen slik den er nå.

– Vi har ikke fått noen antydninger om at vi får ekstra bemanning frem til vi åpner det nye fengselet i 2020.

Arendal Fengsel

Arendal fengsel skal legges ned når Nye Agder fengsel etter planen står klart i løpet av 2020.

Foto: NRK

Forventer at justisministeren tar grep

Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Ap i Vest-Agder, mener situasjonen ved Arendal fengsel er et resultat av en systematisk nedprioritering av kriminalomsorgen hos regjeringen.

– De har kuttet mellom 20 og 30 millioner hvert eneste år. Det er en bemanningssituasjon som er svært kritisk, og vi ser at vold og trusselhendelser har økt dramatisk, sier Henriksen.

Hun påpeker at ansattes organisasjoner i flere år har reagert, og at Sivilombudsmannen har kommet med flere kritiske rapporter knyttet til fengsler i Norge, som alle peker på bemanningssituasjonen.

Kari Henriksen

Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Ap i Vest-Agder, mener situasjonen ved Arendal fengsel er et resultat av en systematisk nedprioritering av kriminalomsorgen hos regjeringen.

Foto: Svein Sundsdal / NK

Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre i Aust-Agder er uenig i at det ikke satses på kriminalomsorgen. Han påpeker at det bygges 300 nye fengselsplasser i Agder, og at regjeringen har fått ned soningskøene i landet og lagt til rette for alternative soningsløsninger.

Harberg understreker at den nåværende situasjonen ved Arendal fengsel må tas på alvor, og at de må se på om de kan gå inn med konkrete tiltak.

– Det kommer jeg til å ta opp med justisministeren.

Svein Harberg

Stortingsrepresentant Svein Harberg for Høyre i Aust-Agder understreker at den nåværende situasjonen ved Arendal fengsel må tas på alvor, og at regjeringen må se på om de kan gå inn med konkrete tiltak.

Foto: Svein Sundsdal / NRK