Respekterer ikke rødt lys - skaper livsfarlige situasjoner

Nødetatene jobbet som de skulle da det brant i en bil i Steinsåstunnelen på E18 i Lillesand - problemet var at flere bilister ikke stanset.

Omkjøringsvei E18

Omkjøring etter bilbrann i Steinsåstunnelen i Lillesand. Østgående trafikk ble dirigert via den gamle europaveien ved IKEA i januar i år.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flekkerøytunnelens tengt

Rødt lys ved Flekkerøytunnelen (arkivfoto).

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Flere bilister ignorerer rød vekselblink i tunnelåpninger og kjører inn i tunneler som er stengt. Det sier praktisk tunnelforvalter i Statens vegvesen, Trond Larsen.

– Veldig farlig

– Ved en brann i januar ble Steinsåstunnelen stengt i østgående regning på grunn av en brann i en bil. Selv om veien ble stengt og omkjøring skiltet, fortsatte biler å kjøre bortover mot tunnelen, sier Larsen.

– Hvor farlig kan dette være?

NB! Nummerskiltene er sladdet. NB! Flere bilister ble så utålmodige da det søndag oppsto kø på E18 ved Lillesand, at de snudde og kjørte i motsatt retning på motorveien.

Her snur utålmodige bilister i kø på E18 ved Lillesand (arkivfoto).

Foto: Flaa, Jørund / NTB scanpix

– Det er veldig viktig for oss å få stengt veien umiddelbart slik at redningsetatene kommer fram på best mulig måte. Hvis folk blir stående og vente borte ved tunnelen når det er stengt, blir de utålmodige og kan finne på å snu og kjøre i motsatt kjøreretning. Det skaper veldig farlige situasjoner.

Larsen sier at folk må følge skilting og ikke kjøre forbi rød vekselblink.

– Der må de stoppe. Men hvis de er kommet forbi omkjøringer og er på vei bort til tunnelen og blir stående der, så må de forholde seg i ro fram til de får nærmere beskjed av redningsmannskapene. De må ikke finne egne løsninger, sier Larsen.

Rastløse bilister

Johnny Flæte er operativ leder i Kristiansandsregionen brann og redning IKS. Han sier det er store utfordringer ved brann i tunneler.

Ulykke Flekkerøytunnelen

Bergingsarbeid i Flekkerøytunnelen.(arkivfoto).

Foto: MMS-tipser
Steinsåstunnelen

Steinsåstunnelen (arkivfoto).

Foto: Espen Bierud / NRK

– Kjører folk inn i en tunnel hvor det brenner, er det en fare for dem selv, og det skaper også farlige situasjoner for oss som redningsmannskaper. I toløpstunnelene fungerer gjerne det andre løpet som rømningsvei og innsatsvei.

– Hvorfor tror du folk gjør det likevel?

– Hvis vi har liten tid og plutselig blir stående, blir vi rastløse og vil finne på noe annet. En annen problematikk er når folk begynner å snu. Det opplever vi når tunneler stenges. Dersom de da snur og kjører mot kjøreretningen, skaper de stor fare. Når vi er på utrykning, møter vi ofte folk som er i ferd med å snu. Både på landeveien og på europaveien, sier Flæte.

Han opplever at folk ikke viser respekt for nødetatenes arbeid på ulykkesstedet.

– Vi tar det uansett alvorlig å sikre oss selv. For vi er jo veldig utsatt. Vår oppfordring til folk er: Respekter rødt lys. Respekter stengning. Og ta det med ro til vi anviser noe annet, sier Johnny Flæte.