Rene masser under Torvet

Jordmassene under Torvet i Kristiansand er rene og er ikke forurenset av miljøgifter. Det er resultatet av miljøundersøkelsene i forbindelse med bygging av parkeringsanlegget under Torvet.