Normal

Rekordvekst uten E39

To år etter at europaveien ble lagt utenom Kvinesdal, øker handelen i sentrum.

Penger
Foto: Tor Saltrøe / NRK

Kvinesdal har hatt en rekordsterk vekst i handelen i første halvår i år.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Handelen i Kvinesdal økte med 16 prosent i denne perioden, sammenlignet med i fjor.

Det er fire ganger mer enn økningen på landsbasis.

Daglig leder i Kvinesdal vekst, Aina Skailand, sier dette viser at de har lykkes med satsinga da E39 ble lagt ut av sentrum.

- Det var laget rapporter som viste at dersom man ikke gjorde noe, ville man kunne miste arbeidsplasser og få nedgang i handel.

- Derfor satte kommunen, næringsliv og handel seg ned og laget prosjektet Kvinesdal 2006. Det var et dugnadsprosjekt der alle fikk komme med gode ideer og inspill til hva som kunne gjøres. Dette er fantastiske tall, som vi vel aldri hadde turd å håpe på, sier Skailand.