NRK Meny
Normal

Rekordutbetalinger i pasienterstatningssaker

Norsk pasientskadeerstatning betalte i fjor ut rekordhøye 69 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende i Agder. Fagdirektøren ved Sørlandet sykehus sier folk ikke trenger å bekymre seg over kvaliteten på behandlingen.

Ortopedisk avdeling

Ortopedi er det største medisinske området i Agder Norsk pasientskadeerstatning har utbetalinger fra.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte i fjor ut rekordhøye 49 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende i Vest-Agder. Tall for Aust-Agder var 20 millioner kroner, som også er rekordhøyt.

– Utbetalingene i Vest-Agder er en økning på 46 prosent i forhold til i 2015, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning, NPE.

Øydis Ulrikke Castberg

Kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Foto: Trine Bråthen / NRK

Millionutbetalinger

Castberg sier at den sterke økningen i utbetalinger fra Vest-Agder skyldes flere store utbetalinger nå enn det har vært tidligere år.

– Vi har flere saker i 2016 der det er utbetalt over en million kroner i erstatning.

Ortopedi er det største medisinske området i Agder NPE har utbetalinger fra.

– Vi har 58 ulike utbetalinger. Vi har mye ortopedi-behandlinger og dermed blir det flest saker med dette. Dette gjelder også over resten av landet, sier Castberg.

De andre medisinske områdene fordeler seg på følgende måte:

 • Kreftsykdommer og svulster: 23 saker
 • Tannlegesaker: 7 saker
 • Gastroenterologisk kirurgi: 7 saker
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer (skade på mor): 6 saker
 • Psykiatri: 6 saker
 • Nevrologi: 5 saker
 • Øyesykdommer: 4 saker
 • Fødselsskader (på barn): 4 saker
 • Plastikkirurgi: 3 saker

Resten fordeler seg på andre medisinske områder.

Vanskelig sammenligningsgrunnlag

På landsbasis er det betalt ut 987 millioner i erstatning, noe som er en økning på seks prosent fra året før. Økningen skyldes også at NPE har avsluttet flere erstatningssaker enn tidligere.

– Det er vanskelig å sammenligne de ulike sykehusene når det gjelder utbetalinger, fordi pasientgrunnlaget er ulikt fra sykehus til sykehus, sier Castberg.

Erstatningsutbetalingene for Agder fordeler seg slik:

 • Sørlandet sykehus Arendal: 36 saker
 • Legevakten i Arendal: 2 saker
 • Sørlandet sykehus Flekkefjord: 20 saker
 • Sørlandet sykehus Kristiansand: 52 saker

Øvrige saker er fordelt på fastleger, kommunehelsetjeneste, tannleger og andre privatpraktiserende helsetjenester osv.

– Ingen grunn til bekymring

At NPE i fjor utbetalte en rekordhøy erstatningssum sier ikke noe om kvaliteten på behandlingen ved de tre sykehusene, ifølge fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Vi kan ikke bruke disse tallene til å vurdere kvaliteten i behandlingen. Vi overvåker våre egne behandlingsresultater gjennom 47 nasjonale registre etter 150 måletall og alt tyder på at vårt sykehus driver god behandling. Vi skiller oss ikke ut fra landet forøvrig.

Engstrand sier pasientene kan ha høy tillit til de tre sykehusene og at det ikke er grunn til å være bekymret ut fra tallene i seg selv. Men alle sakene i NPE blir gjennomgått for å se om sykehusene kan lære av feil som er begått.

– Vi ser på hver enkelt sak og får vedtakene vurdert i vårt kvalitetsutvalg, for å se på om det er noe vi kan gjøre bedre. Det har vi fullt fokus på, sier Engstrand.