NRK Meny
Normal

Penger i kassa

Agder Energis overskudd større enn noen gang.

Pernille Kring Gullowsen og Tom Nystedt, Agder Energi.

Økonomidirektør Pernille Kring Gullowsen og konserndirektør Tom Nystedt i Agder Energi har all grunn til å smile over resultatet for 2007.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Agder Energi hadde et rekordstort overskudd i 2007.

Selskapet fikk i fjor et resultat på 846 millioner kroner etter skatt, noe som er en økning på ti prosent fra året før.

Kraftproduksjonen økte med 14 prosent, til 7 783 GWh. Ressurstilgangen (vann og snø) har vært omtrent som i et normalår.

Konsernet hadde høy magasinbeholdning ved inngangen til 2007, og beholdningen var ved utgangen av året fortsatt høyere enn normalt.

Regnskapstallene for Agder Energi ble presentert på en pressekonferanse nå i formiddag.

Roser ansatte

Konserndirektør Tom Nystedt har all grunn til å smile over resultatet og i første rekke roser han de 1200 ansatte i konsernet for å ha stått på for full maskin de siste halvannet til to årene. Han trekker spesielt fram de 600 ansatte i Otera der Agder Energi eier 85 prosent.

- Der i gården har de snudd et underskudd på 15 millioner kroner i 2006 til et overskudd på 18 millioner kroner i 2007. Det er er bare fantastisk, sier Nystedt.

Han mener at i utgangspunktet skulle ikke resultatet blitt så bra fordi strømprisene er halvert det siste året, men Nystedt mener konsernet har bygget opp en kompetanse i kraftforvaltning som gjør at Agder Energi har klart å selge strøm til en pris som gir gode resultater.

-I tillegg har vi produsert mer strøm enn vi gjorde i 2006, sier Nystedt.

- Strømprisene øker

I august 2007 var strømprisen på 4,2 øre pr. kw/t, året før var den på 50 øre. Med så lave priser tror Nystedet at de kommer til å øke igjen.

-Årsaken til det er er energikrisen og klimakrisen vi er inne i, men jeg kan love våre kunder at vi skal være blandt de beste på markedet når det gjelder pris. Vi er i den heldige situasjon her i landet at vi har strøm på lager i form av at vi har store vannmagasiner, sier Nystedt.

Fornøyde eiere

I fjor måtte Agder Energi betale 767 millioner kroner i skatt, i år er dette mer enn halvert til 295 millioner kroner. Årsaken er at energiselskaper beskattes mindre når strømprisen er lav. I tillegg skyldes det endringer i utsatt grunnrenteskatt.

Det er de 30 kommunene på Agder sammen med Statkraft som eier Agder Energi. Nystedet regner med at eierne kommer til å bli fornøyde med resultatet, men han vil ikke si noe om utbytte.

- Det er ikke opp til meg å avgjøre, det er styrets sak. Med dette resultatet er det i alle fall anledning til å ta ut et fornuftig utbytte, sier han.

 

Utdrag fra pressemeldingen

2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd. kr.1) Økningen kommer hovedsakelig som følgeav høyere energiomsetning og andre driftsinntekter. Urealiserte verdiendringer på energi- og valutakontrakter førte til lavere driftsinntekter.

Kraftprisene var betydelig lavere i 2007 enn året før. Gjennomsnittlig spotpris var 20,6 øre/kWh (39,7øre/kWh), noe som tilsvarer en nedgang på 48 %. Konsernets prissikringsstrategi har imidlertid dempet effekten på de oppnådde kraftprisene.

Driftsresultatet var på 1.299 mill. kr (1.658 mill. kr). Etter innføringen av IFRS blir urealiserte verdiendringer i konsernets posisjoner i kraft,- valuta- og rentemarkedet i sin helhet resultatført.

Verdiendringene har ingen kontantstrømseffekt, men øker resultatsvingningene. De urealiserte verdiendringene haddeen negativ effekt i forhold til året før på 315 mill. kr, og ble på -123 mill. kr (192 mill. kr) før skatt.