Rekordoppslutning om folkemøte

150 personer er møtt opp til folkemøte i Grimstad om den nye motorveien som Nye Veier skal bygge fra Grimstad til Dørdal i Telemark. I Grimstad er det fremmet krav om en fire kilometer lang tunnel for å verne omgivelsene.