NRK Meny
Normal

Rekordmange fuglekollisjoner

I fjor registrerte Luftfartstilsynet 704 kollisjoner mellom fugl og fly. Det er det høyeste tallet siden 2007.

Kjevik

Kjevik lufthavn i Kristiansand er kun en av mange flyplasser som opplever en økning i fuglekollisjoner.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Tallet inkluderer alle fly i norsk luftrom og norskregistrerte fly i utlandet. Luftfartstilsynet er usikker på hvorfor antall kollisjoner av denne typen har mer enn doblet seg på de sju årene, skriver VG.

Kollisjoner mellom fugl og fly kan få alvorlige konsekvenser. En stor fugl kan i ytterste konsekvens sette en motor ut av spill. Det finnes også eksempler på fugler som har knust flyets nese, et vindu eller deler av en flyving.

Registrerer mer og oftere

– De fleste skadene vi har registrert er mindre skraper og bulker, og noen større skader på turbinmotorene der fugl har blitt dratt inn i motoren, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet.

Marit Kvarum

Marit Kvarum i Luftfartstilsynet.

Foto: Luftfartstilsynet

Kjevik lufthavn i Kristiansand har i likhet med resten av landet opplevd en økning i antall kollisjoner mellom fugl og fly.

I fjor registrerte flyplassen 35 fuglekollisjoner. Det er en økning i forhold til året før, da tallet var 25. Også de senere årene har tallet ligget stabilt rundt 25.

Driftssjef på Kjevik lufthavn, John Karsten Endresen tror årsaken til økningen er at flyplassene, Kjevik inkludert, generelt er blitt flinkere til å registrere fugl.

John Karsten Endresen

Driftssjef John Karsten Endresen ved Avinor Kjevik sier fugleskremmere til enhver tid er til stede på rullebanen.

Foto: Privat

– Jo større fuglen er, jo større er problemet

Endresen påpeker at flyplassen er vant til å hanskes med fuglene. Vanligvis dreier det seg om småfugl, og kollisjonene forårsaker som regel ikke noe mer enn flyforsinkelser.

– Men jo større fuglene er, jo større blir problemet. Vi setter minst pris på måkene, for når de på farten må vi være ute og jage hele tiden.

Flyplassen har enhver tid et inspeksjonslag med fugleskremmere.

– Opp gjennom årene har vi prøvd mye forskjellige, og det vi faller tilbake på er skremming med knallskudd, sier han, og legger til at det pleier å fungere godt.

Flesland utenfor Bergen er den lufthavnen i landet hvor fugl og fly kommer dårligst overens. I fjor fant det sted 91 slike kollisjoner der.

Kristiansand lufthavn Kjevik har i flere år slitt med mye fugl. Her fra 2012:

Kristiansand lufthavn Kjevik er den flyplassen i landet med høyest risiko for kollisjon mellom fugl og fly. Dette til tross for at Avinor stadig prøver nye metoder for å bli kvitt fuglene.