NRK Meny
Normal

Får ikke plass til alle førsteklassingene

Kristiansand får en kraftig vekst med 79 flere førsteklassinger i år enn i fjor. Det betyr at noen seksåringer må gå på en annen skole enn de sogner til.

Rekordmange barn begynner i første klasse i Kristiansand til høsten. Det betyr at enkelte seksåringer må gå på en annen skole enn den de sogner til. Noen skoler må også undervise i brakker, for å få plass til alle.

Økningen i antall førsteklassingen i Kristiansand betyr at flere seksåringer ikke kan regne med å få begynne på sitt førstevalg til høsten.

Rekordmange barn begynner i første klasse på skolene i Kristiansand og Arendal til høsten.

Kristiansand får 79 flere førsteklassinger i år enn i fjor, mens Arendal får en liten økning på fem elever.

Anleggsområde, Fagerholt

Fagerholt skole i Kristiansand bygger ny skolebygning. Her vil 500 elever ha sin skolehverdag når byggingen er ferdig.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Årsaken til økningen i antall førsteklassinger er befolkningsvekst i kommunen, forklarer byens oppvekstdirektør.

– Vi har sett en betydelig befolkningsvekst i Kristiansand. Og et slå ut i at det er flere barn som om skal i skole og barnehage. Det er årsaken til veksten, sier oppvekstdirektør Arild Rekve i Kristiansand.

Fallende elevtall i Arendal

Også i Arendal settes det ny førsteklasserekord på skolene i år. Mens økningen i Kristiansand var på 79 elever fra i fjor, er økningen i Arendal bare på fem elever, sier spesialrådgiver Øystein Neegaard i Arendal kommune.

– Årsaken er at vi har hatt noen år med høy tilflytning og høy barnefødsel. Det er lagt godt til rett for boligbygging. Men vi ser nå at de neste årene etter dette er det noe nedgående elevtall, sier Neegaard.

I Arendal forventer man at færre begynner i 1. klasse de neste fem årene. Toppresultat på 562 førsteklassinger i år, er ventet å falle til 507 de neste tre årene. Neegaard peker på lavere arbeidsinnvandring og tøffere arbeidsmarked som mulige årsaker.

– Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvorfor det går ned, men vi har sett en liten tendens til at arbeidsmarkedet er litt tøffere nå, og at vi har litt færre elever som både skal starte på skole og går på skolen.

Må si opp lærere

Og nedgangen i seksårskullene i Arendal de neste årene betyr færre barn i skolen. Det kan bety at lærere må sies opp,

– Det gir en utfordring når vi skal planlegge kapasitet at vi nå har store kull som kommer inn, at vi kan komme i en situasjon hvor vi må si opp lærere igjen fordi vi har færre barn og færre klasser som skal betjenes, sier spesialrådgiver Øystein Neegaard.

Må begynne på en annen skole

I Kristiansand peker pila oppover for nye førsteklassinger i årene fremover. Oppvekstdirektøren i Kristiansand sier nye store seksårskull fremover betyr en betydelig økonomisk kostnad de neste fire årene.

– I forhold til utgangspunktet for 2014 så trenger vi 52 millioner kroner mer om fire år for å håndtere elevtallet, sier Rekve.

Økningen i Kristiansand betyr at flere førsteklassinger ikke kan regne med å få begynne på sitt førstevalg til høsten.

– Vi har utfordringer i noen områder i byen, som er under press. Det er både øst og vest i byen. Det betyr at ikke alle får sitt første ønske oppfylt, og må gå på en skole de egentlig ikke sogner til, sier oppvekstsjefen i Kristiansand.