Rekorderstatning til tater

Bjørn Grannum, bosatt i Kristiansand, er tilkjent en rekordstor billighetserstatning fra Staten.

Bjørn Grannum
Foto: Børge Røssaak Nilsen / NRK

250 000 kroner er det høyeste beløpet noensinne for en av taterslekt.

Grannum ble tvangsadoptert like etter han ble født, og visste ikke om familien sin før han var 44 år gammel.

- Det har vært et overgrep hele veien fra ende til annen, sier han.

Tvangsforing

Først ble han tatt fra sine biologiske foreldre, så levde han blant annet på barnehjem.

- Jeg har åtte år sammenhengende på barnehjem. Der var det tvangsforing, slag og potetkjeller, sier han.

Helt siden Bjørns mor fant ham, har han kjempet for å få erstatning for livet han ble frastjålet. I 11 år har kampen pågått, og for et par dager siden fikk han svar om at han får 250 000 kroner i såkalt billighetserstatning.

Håndsrekning

Billighetserstatning er Stortingets kompensasjonsordning. Innvilgelse av billighetserstatning innebærer ikke plikt eller juridisk ansvar fra statens side. Ordningen er ment å være en "håndsrekning". Bjørn Grannum etterlyser fremdeles en unnskyldning fra Staten. Han lover å kjempe videre for folket sitt.

- Mange sliter

- Det er folk som kommer etter meg som også sliter. Mange er avspist med 20 000 eller 60 000. Mange er eldre, og blir jo borte før de kan få erstatningen sin, sier han.

Han sier klart at uansett kam penger aldri erstatte det han har mistet i livet sitt.