Rekordbesøk hos Mineralparken

Mineralparken i Evje og Hornnes la om strategien og satset på barnefamilier. Det fikk besøkstallet til å stige til værs.

Mineralparken i Evje og Hornnes la om strategien og satset på barnefamilier. Det fikk besøkstallet til å stige til værs.