NRK Meny
Normal

Reinsdyr kan stoppe hyttefelt

Viltutvalg frykter at hytteutbygging i Valle skal ødelegge trekkrutene for villreinen i området.

Villrein Setesdal

Arbeidsutvalget i villreinnemnda for Setesdalsområdet er bekymret for at bygging av nytt hyttefelt skal ødelegge trekkrutene til villreinen i Valle.

Foto: Kai Stokkeland/NRK

Arbeidsutvalget i villreinnemnda for Setesdalsområdet er sterkt kritisk til planene om videre utbygging i Bjørnevatn hytteområde.

– Vår og høst går det et relativt konsentrert villreintrekk gjennom områdene ved Bjørnevann. Vi er redd for at videre utbygging skal stenge disse trekkorridorene, sier sekretær i arbeidsutvalget Jørn Trygve Haug.

Villrein Setesdal

Villrein i Setesdal.

Foto: Jan Jørg Tomstad/NRK

Vil bygge 150 hytter

I den reviderte kommuneplanen legger Valle opp til at det kan bygges inntil 150 nye hytter i Bjørnevannområdet.

Villreinnemnda har tatt saken opp med fylkesmannen.

– En slik utbygging vil gjøre det vanskeligere for villreinen å bruke funksjonsområdene i løpet av året, med kalvingsområder og sommerbeite i sør og vinterbeite i nord, sier Haug.

Ordføreren er uenig

Ordfører Tarald Myrum i Valle er ikke enig. Han mener kommunen legger opp til en beskjeden utbygging i Bjørnevannsområdet.

– Vi føler det er en forsiktig utbygging vi legger opp til, og at vi har tatt hensyn til villreinen i denne saken, sier Myrum.

Også i 2011 var det konflikt mellom villrein og bebyggelse i Setesdal:

Over 90 prosent av fjellheimen i Setesdal / Ryfylkeheiene er foreslått som beiteområde for villreinen. Innbyggerne mener de blir overkjørt og mister råderetten over egne områder på grunn av reinsdyr.