Reinertsen vigslet til ny biskop

Søndag ble Stein Reinertsen fra Farsund vigslet til biskop i Agder og Telemark bispedømme. Reinertsen er den første biskopen som er valgt av kirkens egne organ etter en grunnlovsendringen i mai 2012.

Stein Reinertsen er vigslet til ny biskop i Agder og Telemark bispedømme.

Reinertsen vigslet til ny biskop

Stein Reinertsen

Tidligere prost i Mandal, Stein Reinertsen ble i dag vigslet til ny biskop i Agder og Telemark.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK
I domkirken

En fullsatt Kristiansand Domkirke.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK
Kristiansand Domkirke

Kristiansand Domkirke.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Gudstjenesten i Kristiansand domkirke startet klokken 11.

NRK Sørlandet følger vigslingen

Les også:

Kongen til stede

Også Kong Harald er til stedet under vigslingen. Det er første gang Kongen opptrer i sivil under en bispevigsling. Etter grunnlovsendringen i mai i fjor ble det bestemt at Kirken selv skal utnevne ny biskop.

Reinertsen er den 33. biskopen som har sete i Kristiansand. Olav Skjevesland var biskop i Agder og Telemark bispedømme fra 1999 til 2012.

Ved høringsrunden før ansettelsen av den nye biskopen i Agder og Telemark i 2012 fikk Reinertsen både flest førstestemmer og flest totalstemmer.

Kirkerådet valgte Reinertsen med 10 mot 5 stemmer.

Les også:

Det var lang kø utenfor domkirken før gudstjenesten. Flere proster og andre biskoper, blant annet tidligere biskop i Agder og Telemark bispedømme, Olav Skjevesland, er til stedet under vigslingen.

Senere på søndag vil det også være en lunsj på Caledonien der blant annet fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen og bispedømmerådets leder skal gi en hilsen til Reinertsen.

Tidligere prost i Mandal

Av musikalske innslag skal Espen Holm Eskelund med band spille.

Også stortingsrepresentant, Dagfinn Høybråten er til stedet for å gi sin hilsen til Reinertsen.

Reinertsen ble tilsatt av det valgte Kirkerådet 7. desember i fjor. Han kommer fra stillingen som prost i Mandal.

Den siste tiden har det stormet rundt den nye biskopen, fordi det ble kjent at han ikke ønsket å vie folk som tidligere har vært gift.

– Det er nydelig å være tilsatt som biskop, men denne mediestormen er litt ny for meg, sa Stein Reinertsen til NRK da han 7. desember ble historisk.

Han omtales som en konservativ teolog, men selv er Reinertsen ikke enig i dette.

Kø

Det var lang kø foran Domkirken i Kristiansand søndag formiddag.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK
Kirken

Også Kongen var til stedet under vigslingen i Kristiansand Domkirke søndag.

Foto: Odd Rømteland / NRK