NRK Meny
Normal

Regnskapsrot hos Demokratene

Det økonomiske regnskapet til partiet Demokratene Agder for 2013 er uryddig og mangler bilag. Regnskapet er heller ikke korrekt avstemt. Det mener Lotteritilsynet etter regnskapskontroll.

Demokratene

Demokratene på Agder skal nå anskaffe et regnskapsprogram for å unngå økonomisk rot i fremtiden.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gått gjennom lokalpartiets bokføring og regnskap, og tilsynet påpeker klare mangler.

«Lotteritilsynet har gjennomgått den nye regnskapsdokumentasjonen og mener at regnskapet ikke er ført i et ryddig og oversiktlig system. Det mangler noen bilag og regnskapet er ikke korrekt avstemt».

Det skriver seniorrådgiver i Lotteritilsynet Anne-Lise Bekjorden i en e-post til partiet som NRK har fått tilgang til.

Plukket ut for kontroll

Etter lotteriloven er alle godkjente lotteriverdige organisasjoner regnskaps- og revisjonspliktige, men Lotteritilsynet har gitt dispensasjon fra dette kravet under forutsetning av at organisasjonen årlig rapporterer bruken av inntekter og fører regnskapet i et ryddig og oversiktlig system.

Lotteritilsynet foretar kontroller for å påse at reglene følges.

Tilsynet krever at Demokratene Agder sender inn korrekt regnskap og bilag for 2013 innen mars i år.

Skal begynne å bruke regnskapsprogram

Demokratene endrer nå sine bokførings- og utbetalingsrutiner og vil gå til anskaffelse av et godkjent regnskapsprogram.

Det sier nestleder i Demokratene Agder Terje Svendsen til NRK.

Partiet innrømmer i en e-post til Lotteritilsynet at det var flaut å sende fra seg en ufullstendig økonomisk oversikt da Lotteritilsynet ba om innsyn i regnskapet.

«Det er flaut å sende dere et slikt oppsett. Men det blir bedre, det vet vi», skriver Demokratenes nestleder til Lotteritilsynet.

Og det er nye regnskapsregler som egentlig er årsaken til problemet, ifølge Svendsen.

– Det kom nye regnskapsregler i 2013 og der ligger problemet. Vi har ført regnskap på "gamlemåten" med regnskapsbok og det gjorde vi også i 2013. Dette er ikke godt nok og vi er bedt om å ordne opp i dette, sier han.

Det gjenstår å sende inn noen bilag til Lotteritilsynet før han anser at saken er i orden.

– Vi synes det er flott at Lotteri- og stiftelsestilsynet gjør slike kontroller og passer på at alt går riktig for seg. Vi er også veldig opptatt av at alt skal være korrekt og riktig, avslutter Svendsen.