Hopp til innhold

Regjeringene vil endre loven for Søgne – kommuner sier nei

Regjeringen foreslår å endre loven for å gjennomføre en folkeavstemning i Søgne-saken. Flertallet av kommunene som har spilt inn sine meninger er sterkt imot dette.

gravstøtte for Søgne kommune

Søgne kommune ble en del av Kristiansand 1. januar 2020. Nå er det krefter som kjemper for at de skal bli en egen kommune igjen.

Foto: Eirik Damsgaard

Lørdag går høringsfristen til regjeringens forslag om et tillegg til inndelingsloven ut.

Forslaget skal gjøre det mulig å avholde en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommuner til tross for at bystyret i Kristiansand har sagt nei til dette to ganger.

Over 30 kommuner har innen onsdag formiddag sendt inn sine høringssvar, og flertallet er kritiske til endringen regjeringen vil innføre.

Kommunal Rapport var først til å fortelle dette.

De skriver at Kristiansand kommune er skarpest i kritikken.

I høringssvaret skriver kommunen at forslaget skaper unødvendig uro og oppfattes som sløsing med ressurser.

«Det er vanskelig å forstå at staten velger å bruke så mye ressurser på denne saken som bidrar til splitting og usikkerhet, framfor å styrke kommunenes forutsetninger for å møte de utfordringene vi skal løse nå og framover. Kristiansand kommune ber derfor KDD om å trekke lovforslaget».

Les uttalelser fra andre kommuner lenger ned i saken.

Sigurd Berg Aasen, leder av aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

Sigurd Berge Aasen leder aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake». Han er enn så lenge avventende til det som kommer fram i høringen.

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Folkeavstemning i 2024?

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) er også kritisk til lovforslaget.

Det overrasker ikke Sigurd Berge Aasen som leder aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

– Ordfører Jan Oddvar har en sentral rolle i KS og vi blir derfor ikke så veldig overrasket over at de ikke er positive til dette, sier han.

Skisland leder KS sitt storbynettverk.

Aasen er spent på hva som vil komme ut av høringen, men har ikke mistet troen på at Søgne vil bli en egen kommune igjen.

– Vi har stor tro på at dette skal behandles i Stortinget etter ferien og at vi skal få en folkeavstemning på nyåret i 2024 og slik det ser ut nå er det innen rekkevidde, sier Aasen.

Drone fra Tangvall, 12. april 2023

Kommunesenteret i gamle Søgne kommune, Tangvall, fotografert i april i år.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Skisland: – En direkte trussel

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) mener det er helt naturlig at de fleste kommunene er imot forslaget.

– Lovforslaget er en direkte trussel mot kommunenes selvbestemmelsesrett så svarene er ikke overraskende. Vi har fått utrolig mange støtteerklæringer underveis om at man gjør noe dramatisk med demokratiet i Norge hvis man begynner å overprøve kommunestyrene, sier Skisland.

Til Aasens innspill om at han sitter i KS har han følgende å si:

– Jeg sitter ikke i KS-styret, men det er klart at jeg har diskutert dette i ulike sammenhenger. Både i KS lokalt og i storbynettverket. Der har det vært unison enighet om at det er bekymringsfullt om kommunen om man skulle ende opp med en slik lov.

Ordfører Jan Oddvar Skisland.
Foto: Leif Dalen / NRK

Bakgrunnen for ønske om lovendring er etter de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand i 2020 ble slått sammen til en storkommune, Kristiansand kommune.

Tvangssammenslåingen har skapt stor politisk debatt, både lokalt og nasjonalt.

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand mener det er all grunn til å tro at regjeringen vil få flertall på en eller annen måte.

– Hvis Stortinget stopper dette vil det være et stort nederlag for Senterpartiet og kommunalministeren, sier han.

Sand poengterer at høringene viser at mange Sp-ordførere går imot forslaget om lovendring.

– Det viser hvor spesiell denne saken er og hvilke ekstraordinære grep regjeringen har måttet ta for å få viljen sin i Kristiansand.

Kommunal- og distriktsministeren kommenterer kommunenes motstand skriftlig via kommunikasjonsavdelingen i departementet.

Forslaget om endringer i inndelingslova er på høring fram til 3. juni. Høringen er åpen for alle som ønsker å komme med innspill til forslaget, og er del av en demokratisk prosess. Vi vil komme nærmere tilbake til oppfølgingen av forslaget, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

NRK forklarer

Hva har skjedd i Søgne-saken?

Slått sammen med tvang i 2020

 • 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune.
 • Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016.

Vedum kom med lovnader

 • I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne. Han lovet da innbyggerne at Søgne igjen skulle bli en egen kommune dersom Senterpartiet tok makta etter valget. 

Vedtak i bystyret i Kristiansand

 • 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.
 • Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer.

Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner

 • Statsforvalteren i Agder la i januar i år fram en rapport som forteller hva en kommuneskilsmisse i Kristiansand vil koste, og hvilke konsekvenser som kan følge.
 • Det vil koste inntil 400 millioner kroner.

Bystyret sa nei for andre gang

 • 15. februar i år sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. 

Gjelsvik vil endre loven

 • I mars i år ble det klart at Regjeringen med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen i strid med Kristiansand kommunes vedtak.
 • Lovforslaget er nå ute på høring. 

Flest ønsker kommunen tilbake

En fersk spørreundersøkelse som Respons Analyse utførte for NRK og Fædrelandsvennen i april viste at flertallet i gamle Søgne kommune fortsatt mener at Søgne bør bli en egen kommune igjen.

Men det blir stadig færre som gjør det.

Spørreundersøkelsen viste at 48 prosent i gamle Søgne kommune ønsker kommunen tilbake, mens 46 prosent ikke ønsket det.

Les også: Flere vil beholde storkommunen Kristiansand

Geir Berget med datteren Jasmin på Tangvall i Søgne.
Geir Berget med datteren Jasmin på Tangvall i Søgne.

For halvannet år siden var det 59 prosent som ønsket en oppløsning mens 31 prosent ikke ønsket det.

Spørreundersøkelsen viste også:

 • I Songdalen er 56 prosent imot å skilles ut som egen kommune.
 • I Kristiansand er 67 prosent imot at Søgne og Songdalen blir egne kommuner igjen.
 • I Søgne ønsker 60 prosent en folkeavstemning, i Songdalen 52 prosent og i Kristiansand 30 prosent.
 • Det er de unge som ivrer mest for at Søgne og Songdalen skal bli egne kommuner igjen. I Søgne ønsker 54 prosent av de unge mellom 18 og 30 år dette.
NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
 • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %