NRK Meny
Normal

Reform gav mindre synlig politi

Ansatte i Agder Politidistrikt slakter utviklingen i politiet.

Politiet på nattpatrulje i Arendal
Foto: NRK Sørlandet / Scanpix/AFP

Politireformen har ført til dårligere synlighet ute blant folk. Politiet er mindre tilgjengelig, servicen er blitt dårligere og politiet har blitt mindre effektive når det gjelder å bekjempe hverdagskriminalitet, mener ansatte i Agder Politidistrikt. 

En evaluering av politireformen viser at de ansatte på Agder er mer misfornøyde enn kollegaer i andre politidistrikt.

Alvorlig kriminalitet prioritert

Konsulentfirmaet som har evaluert politireformen, skrivet at reformen har hatt god effekt på bekjempelse av alvorlig kriminalitet, men liten effekt på bekjempelse av hverdagskriminalitet.

En kan videre lese at reformen har hatt liten eller ingen effekt på forebyggende arbeid og at kommunene forventer større innsats fra politiet enn det politiet er villig til å prioritere.

Mer effektivt politi

Politidirektør Ingelin Killengren presenterte sluttevalueringen av reformen i ettermiddag.  Hun er stort sett fornøyd med prosessen som har foregått i etaten siden 2002. Hun mener reformen har gitt en mer målrettet og effektiv etat. Videre sa hun at det skal investeres mer til kriminalbekjempelse.

- Vi har nå en etat som er mer effektiv, målrettet og mer kostnadseffektiv enn noen gang før. Fremtidige investeringer i politiet vil derfor i enda større grad gå rett til kriminalitetsbekjempelse, sier politidirektøren.

Hun gleder seg ellers over at færre ansatte mener reformen ikke har lykkes, og at flere ansatte er fornøyde nå enn i 2004. Men på Agder er de politiansatte blant de som er minst fornøyd med reformen.