Redd for å gå glipp av over tusen arbeidsplasser

Et møte med olje- og energiministeren ga ingen nye klare svar rundt framtiden til vindkraftprosjektet på Siragrunnen. Ordføreren i Farsund mener det haster å få en avgjørelse, ettersom det står om opptil 1 100 arbeidsplasser.

Vindmøller til havs

NVE har tidligere avslått søknaden om å bygge vindkraftverk på Siragrunnen, men nå jobbes det videre med å få konsesjon.

Foto: Siragrunnen AS

NVE har tidligere avslått søknaden om å bygge vindkraftverk på Siragrunnen og det er nå opp til Olje- og energidepartementet å ta en endelig avgjørelse i saken.

– Vi har følt at det er lite progresjon i saken og derfor er det både i kommunenes, fylkeskommunenes og hele landsdelens interesse å prøve og pushe dette og se om vi kan komme til en avgjørelse, sier Farsunds-ordfører Arnt Abrahamsen.

Dårlig utbytte

Mandag var han i møte med olje- og energiminister Tord Lien, sammen med ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord, ordfører Trond Arne Pedersen i Sokndal, fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland.

Arnt Abrahamsen feirer valget

Farsunds-ordfører Arnt Abrahamsen.

Foto: Lars Eie / NRK

De vil alle jobbe for å få realisert havvindprosjektet og den tilhørende betongfundament-fabrikken i Lundevågen i Farsund.

Men utbyttet av besøket hos ministeren var ikke all verdens, skriver Lister 24.

– Lien vil ikke forplikte seg til noen gitt dato for når det kommer en avgjørelse. Vi kan få godkjenning i morgen eller til sommeren, sier Abrahamsen.

Nå vil han holde trykket oppe på saken og sørge for at alt som må være klart skal være klart for behandlende myndigheter.

– Viktig for hele regionen

– Denne næringsetableringa er viktig for Siragrunnen, men det er bare en liten bit av det hele. Det viktige er at betongelementfabrikken Amon i Lundevågen får dette hjemmemarkedet som en referanse. Den kan brukes i konkurranse om større prosjekter til eksport.

Han sier det haster fordi tiden er i ferd med å renne ut for Amons mulighet til å bli med i konkurransen om en del store prosjekter i sørlige del av Nordsjøen.

– Vi må ha en avgjørelse ganske raskt, ellers vil de mer eller mindre bli utelukket fra å være med å kjempe om de prosjektene, sier Abrahamsen.

– Hvor viktig er dette for din kommune?

– Det er viktig for Farsund og for hele regionen. Vi vet at mange har mistet jobben i oljesektoren og dette er en flott mulighet for mange av dem til å få seg ny jobb der de kan få brukt sin kompetanse og nærmiljøet vi har.