Reaksjoner på fylkessammenslåing

Mange av austegdene NRK møtte i dag tror ikke det vil bli noen stor forskjell når de to Agder-fylkene blir slått sammen.

I dag sa fylkestinget i Vest-Agder ja - i går sa fylkestinget i Aust-Agder ja. 
Vi drog dit som motstanden har vært størst.