Rasfaren over i Kvinesdal

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, mener rasstedet i Kvinesdal må undersøkes. I går gikk det større steinras i et boligfelt i bygda. I dag var fagfolk fra NVE på rasstedet.