Kaller ny skytebane på Honnemyr voldtekt av naturen

Naturvernere og beboere raser mot Fylkesmannens godkjenning av ny skytebane i Vennesla.

Bygging av ny skytebane for leirduer i Vennsla skaper strid. Både kommune og fylke får krass kritikk for saksbehandlingen og tillatelser som er gitt i et naturområde som per i dag er helt uberørt.

VIDEO: Sjå reportasje om skytebane-striden.

I Vennesla jublet jegerforeninga i går. Da ble brevet fra Fylkesmannen åpnet, som viste at planene om en ny leirdueskytebane på Honnemyr endelig er godkjent.

– På tross av alt har vi jo jobbet mot dette i tre-fire år, så jeg må si at jeg ble glad, sier leder Svein Urdal.

Urdal og resten av Vennesla Jeger og sportsfiskeforening samlet seg i går i glede. Foreningen er glad for at avgjørelsen nå er kommet, etter striden rundt plasseringen av banen.

Stort behov

– Det er et voldsomt stort behov for dette. Vi har hatt ei stor ungdomsavdeling med opptil 50 ungdommer som har skutt der oppe. Der er også mange etablerte jegere som skyter der oppe før de går på jakt. Jeg mener det er et stort behov i bygda for å ha en slik bane.

Jan Thomassen

Jan Thomassen i Naturvernforbundet i Vennesla sier han ikke har noen tillit til Fylkesmannen som ikke stopper skytebanen på Honnemyr. Han mener godkjenninga av banen er en stor skam.

Foto: Øivind Eskedal / NRK
Svein Urdal

Svein Urdal, leder i Vennesla Jeger og sportsfiskeforening, er glad for at arbeidet med ny skytebane endelig kan begynne.

Foto: Øivind Eskedal / NRK

Jegerne måtte gi fra seg sin opprinnelige leirduebane, fordi den lå for tett inntil høyspentkabler.

– Vi gikk til kommunen og spurte om flere alternativer til en ny bane.

Vennesla kommune kom frem til at den beste plasseringen var inne i skogen på Honnemyr. Men det falt ikke i god jord hverken hos naboene eller Naturvernforbundet i Vennesla. De mener skytebanen vil forstyrre både mennesker, plante- og dyrelivet i området.

Mener det er uheldig for naboene

– Vi vil få den smellinga inne på heia, og så vil vi få trafikken. Spesielt de to boligene som ligger langs veien vil få en voldsom trafikk, sier Olav Geir Honnemyr, en av flere grunneiere i området som har klaget på vedtaket.

Olav Geir Honnemyr

Olav Geir Honnemyr en av flere grunneiere i området som har klaget på vedtaket.

Foto: Øivind Eskedal / NRK

– Folk bor på Honnemyr for at det skal være stille og fredelig og så får de en vei som går 10–15 meter fra huset. Jeg synes det har vært for dårlig gjennomgang av saken fra kommunens side.

– Stor skam

– Nei, det er så dumt hele greia, at jeg klarer ikke å vise det ei gang.

Slik reagerte Jan Thomassen i Naturvernforbundet i Vennesla da NRK kom på døra hans med vedtaket i går kveld.

Forbundet mener Vennesla kommune ikke tar nok hensyn til naturen når de legger skytebanen til Honnemyr, en klage som ikke har fått medhold.

– Hvis støy skal øke i våre omgivelser, så må den legges der støyen er fra før. Den må ikke legges i et jomfruelig område der det er noe av den heftigste fuglesangen du kan finne.

– Vi har ikke råd til å holde på med dette. Hvor skal det ende, hvis alle skal kunne melde sin interesse til kommunen og bidra med å voldta areal på areal. Det er en stor skam, ingenting annet.

Thomassen mener Fylkesmannen ikke ivaretar den miljøvernende funksjonen de har.

– Det skorter på vilje til å gå ut og bruke opplysningene som ligger inne og det handler om å sove i timen. Jeg har ingen tillit til det de holder på med, sier Thomassen.

Gleder seg

Fylkesmannens samfunnsavdeling uttaler at de står ved sin avgjørelse, ettersom loven etter deres mening er fulgt av det kommunale selvstyret i Vennesla.

I Jeger- og sportsfiskeforeningen anser de saken som ferdigbehandlet, og gleder de seg til første spadetak på veien mot ny skytebane.

– Vi håper vi kan få et godt samarbeid med de folkene som bor der. Folk må få lov til å klage. De klagene har kommunen behandlet, og heller ikke Fylkesmannen har tatt de til etterretning, sier Urdal.