NRK Meny
Normal

Raser mot sengekutt ved barneavdelingene

Leder i interesseorganisasjonen JLOB, Natasha Pedersen, er oppgitt og forundret over at Sørlandet sykehus vil redusere antallet sengeplasser ved barneavdelingene i Arendal og Kristiansand.

Natasha Pedersen

Natasha Pedersen raser mot planene om å kutte sengeplasser.

Foto: Privat /

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn, JLOB, er en landsdekkende organisasjon som jobber for å øke kunnskapen og bedre omsorgen for alvorlig syke og døende barn.

Natasha Pedersen tror ikke det er sant når hun hører at Sørlandet sykehus skal redusere antallet sengeplasser ved barneavdelingene.

– Dette er jo å gå femti år tilbake i tid, sier Pedersen til NRK.

Helseministeren må ha snakket for døve ører da han besøkte Sørlandet sykehus.

– Ikke en ønsket utvikling

Natasha Pedersen

Natasha Pedersen tror sengekutt også vil føre til bemanningsreduksjoner.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Pedersen har ikke lest hele prosjektrapporten, men har lest oppsummeringen og konklusjonen.

Hun mener sengekutt ikke er en ønsket utvikling.

– Barn er en gruppe man bør spare inn minst penger på i sykehusene. Og sengekutt ved barneavdelingen gjøres helt sikkert for å spare penger. Noen annen grunn tror jeg ikke på, sier hun.

Hun er også meget forundret over at dette kommer nå etter at helseministeren nylig besøkte Sørlandet sykehus.

– Da helseministeren var her nede nylig, så var han svært tydelig på at man ikke skulle gjøre noen strukturelle endringer før den nasjonale helse- og sykehusplanen foreligger til høsten. Han må ha snakket for døve ører. For dette er jo strukturelle endringer, sier Pedersen oppgitt.

Frykter nedbemanning

Hun frykter også at et sengekutt ved barneavdelingene vil redusere kompetansen på avdelingene og hun har heller ikke tro på at bemanningen vil opprettholdes dersom senger kuttes.

– Det er klart at bemanningen vil bli kuttet når sengeplasser fjernes. Hvorfor skal man ellers fjerne sengeplasser? Jeg tror ikke at man klarer å opprettholde bemanningen når man fjerner 5 sengeplasser. Og hvordan skal man i så fall forsvare det økonomisk? spør Pedersen retorisk.

Hun synes også hun ser en kultur generelt blant administrative ansatte ved sykehusene at man ønsker å skjære ned på tilbud til svake grupper.

En tilpasning til behovet

Nina Hope Iversen

Klinikksjef Nina Hope Iversen avviser at sykehustilbudet til barn blir svekket.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Klinikksjef Nina Hope Iversen har uttalt til NRK at sengekuttet er en tilpasning i forhold til driften og behovet ved barneavdelingene.

– Over flere år har det vært en endring hvor vi håndterer flere pasienter poliklinisk. Vi har nå høyere sengetall enn det antallet vi faktisk bruker, så dette er en ordinær driftstilpasning, sier Iversen.

Hun sier ingen barn vil bli korridorpasienter som følge av sengereduksjonen.