NRK Meny
Normal

Ny rapport: – Barn med syke foreldre sviktes

En ny rapport slår fast at barn med syke foreldre ikke får den hjelpen de har krav på.

En ny rapport slår fast at disse barna ikke får den hjelpen de har krav på. Mange av barna får en svært dårlig start på livet.

Martine Wennesland Campo fra Kristiansand sier hun blir sint på alle voksne som ikke klarer å si ifra om familier som har det ugreit.

Mange barn av syke foreldre får ikke den oppfølgingen de har krav på, viser en rapport. Helsepersonell glemmer ofte å spørre om hvordan barnet har det.

– Det er veldig tøft. Man mister litt av barnet i seg, og føle på de gledene som hører barndommen til. Jeg føler jeg mistet det. Det er en sorg, sier Martine Wennesland Campo.

Hun har et nært forhold til sine nærmeste. Men på grunn av psykiske lidelser i familien, har 18-åringen følt at hun har måttet ta voksenrollen, helt siden hun var et barn.

En del barn hjelper foreldrene med intim omsorg som å kle av og på seg, vaske seg eller dusje.

– Ikke flinke nok

For fem år siden ble loven endret for bedre å ivareta barn som er pårørende. Helsepersonell fikk større ansvar for å finne ut hva slags behov barna har for oppfølging og informasjon. Målet er å fange opp barna tidlig og å forebygge problemer.

Johan Torgersen

Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier at helsetjenesten har et forbedringspotensial.

Foto: Andre' Marton Pedersen
Martine Wennesland Campo

I dag kan Martine Wennesland Campo glede seg til jul, men slik har det ikke alltid vært.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Verken spesialisthelsetjenesten eller kommunene har vært flinke nok til å følge opp lovendringen, viser rapporten Barn som pårørende, som ble lagt fram mandag.

– Også deler av helsetjenesten har et forbedringspotensial, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Studien ser på livssituasjonen og hvordan barna mestrer hverdagen med foreldre som har rusmiddelproblemer, psykisk lidelser eller alvorlig fysisk sykdom.

Alvorlig sykdom rammer ofte en hel familie, og helsetjenestene må bli bedre til å ha et barne- og familieperspektiv, konkluderer studien, som er den mest omfattende som har vært gjort – også internasjonalt.

– Jeg bli veldig sint egentlig. At det er så få voksne som tør å si ifra når de ser familier der ting er ugreit, sier Wennesland Campo.

Mange barn tar på seg vesentlig flere omsorgsoppgaver som pass av yngre søsken og husarbeid, når mamma eller pappa er syk.

– Ikke overrasket

Informasjonen om hvor godt helsetjenestene fanger opp barnas behov, spriker. Helsepersonell svarer gjennomgående mye oftere enn pasientene at temaet om barna er tatt opp. Ifølge rapporten er det vanskelig å vite om det skyldes at helsepersonell overvurderer sin innsats eller om pasienten har glemt det.

Per Øyvind Lindgren

Per Øyvind Lindgren jobber med å veilede familier, og kjenner godt igjen det rapporten peker på.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Per Øyvind Lindgren jobber som familieveileder i Kristiansand, og prater ofte med barn som er den voksne i hjemmet. Han er ikke overrasket over rapporten.

– Noen barn føler det er deres feil når mor eller far har det vanskelig, sier Lindgren.

Rapporten anbefaler at både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må sørge for at de lovpålagte forpliktelsene blir gjennomført. Barnas situasjon må være en del av behandlingsopplegget, og ikke bygges opp som en egen spesialtjeneste.

I hovedsak opplever barna det som positivt å hjelpe til, men nesten halvparten forteller at de blir stresset.