Rapport om likestilling

I kveld presenterer LUNAR sin likestillingsrapport i Kristiansand. Den frivillige organisasjon jobber for å fremme likestilling, vennskap og rettferdighet. Siden i fjor høst har de arrangert gruppesamtaler mellom minioritetsmiljøer, fagmiljøer, og enkeltpersoner.

LUNAR er en frivillig organisasjon som jobber for å fremme likestilling, vennskap og rettferdighet. LUNAR presenterer i kveld sin likestillingsrapport for interesserte på Rådhuset i Kristiansand.