Raet nasjonalpark skaper hodebry

Strenge vernekrav for nasjonalparken Raet begrenser gårdseiere. To grunneiere har søkt om erstatning for tapte inntekter, og Fylkesmannen forventer å få flere krav på bordet.

Spornes

Raet nasjonalpark er underlagt et strengt vern. Det får store konsekvenser for grunneierne i området.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi har en eiendom på utsiden av Tromøya, der 200 dekar med skog blir liggende inne i nasjonalparken, forteller gårdseier Jan Ramsvatn.

Ramsvatn forklarer at skogen er en viktig inntektskilde, og det søker han erstatning for nå.

Taper penger på begrenset skogsdrift

Gårdseieren på Tromøya er en av to grunneiere som har søkt om erstatning i forbindelse med Raet nasjonalpark. Over halvparten av skogseiendommen hans er båndlagt på grunn av strenge verneregler.

– Skogbruk er ikke forenlig med nasjonalparkstatus. Det står i premissene for nasjonalparker, og vil bety at Staten må utbetale erstatning til de som berøres, understreker han.

Jan Ramsvatn

Over halvparten av Jan Ramsvatn sin eiendom er innenfor grensene til Raet nasjonalpark. Han er en av dem som har søkt om erstatning for tapt inntekt på skogsdrift.

Foto: Privat

Om lag 900 eiendommer ligger innenfor nasjonalparkens grenser.

– Det er veldig mye man ikke kan gjøre på eiendommene sine, både når det gjelder byggetiltak og utnyttelse av eiendommene, forteller Pia Hem Molaug, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Forventer flere krav om erstatning

Fylkesmannen regner med at det vil komme flere krav innen fristen går ut den 16. april i år.

– Vi antar at det vil komme flere krav i løpet av de neste ukene. Så er det regjeringsadvokaten som vil komme med et tilbud om erstatning, sier Molaug.

Ved opprettelsen av Raet nasjonalpark ble det utarbeidet en verneforskrift. De fleste grunneierne i nasjonalparken har også tidligere hatt restriksjoner.

Pia Hem Molaug

Pia Hem Molaug hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, skal behandle erstatningskravene som kommer inn, sammen med en eksternt innleid advokat.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vår eiendom har vært landskapsvernområde, men da hadde det en egen status- og kapittel i forvaltningsvedtektene med en skogbruksplan der ordinær drift av skogen var lov, forklarer Jan Ramsvatn. Det er nå forbudt når området er blitt nasjonalpark.

Ifølge Fylkesmannen ble det utbetalt erstatning til ni av 17 grunneiere i 2009.

– Det er de arealene som ikke tidligere har vært vernet, som nå kan bli aktuelle. For å få erstatning må grunneier vise til økonomisk tap fordi man ikke får brukt tomta, sier Molaug.

– Jeg håper vi får en rask og ryddig erstatningskravsprosess. Vi må finne andre inntektskilder på gården, og da er det synd å bli stoppet av en lang behandlingstid, sier gårdseier Jan Ramsvatn.