Raet skal bli barnas boltreplass

Raet nasjonalpark skal satse på tilbud som tiltrekker seg barnefamilier, forteller turistsjefen i Arendal.

Barn i Wannado klatrepark

Wannado klatrepark er blant aktivitetene som møter turister når de kommer til Hoveområdet i Raet nasjonalpark.

Foto: Roar Laugerud / Privat

Arbeidet med å utvikle nasjonalparken er i full gang, og en av hovedstrategiene er å legge til rette for barna.

Monica Lunøe Rand

Raet nasjonalpark skal satse på tilbud som tiltrekker seg barnefamilier, forteller turistsjefen i Arendal, Monica Lunøe Rand.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Verden ser annerledes ut i én meters høyde, så vi må tenke i én meters høyde i alt vi gjør, sier Monica Lunøe Rand, som er turistsjef i Arendal, og leder av prosjektgruppa som jobber med å utvikle Raet nasjonalpark.

– Vår målgruppe er de vi allerede vet befinner seg på Sørlandet i sommerhalvåret, og det er barnefamilier fra Øst- og Vestlandet. Vi vet jo at mange skal i Dyreparken, og vi ønsker at de skal komme på besøk i nasjonalparken også. Så vi må ha attraktive produkter og aktiviteter for barna, forteller hun.

Både arkitektur og infrastruktur skal være tilpasset barn, som for eksempel informasjonstavler og sitteplasser.

Raet nasjonalpark

Turistsjefen mener Raet nasjonalpark er unik med sine rullesteinsstrender og rike naturmangfold.

Oppgaven fremover blir å få vist frem og formidlet nettopp dette. I den forbindelse skal det bygges et Nasjonalparksenter på Hove i Arendal, i tillegg til tre såkalte velkomstsentre i de tre kommunene.

– Tvedestrand har valgt og legge velkomstsenteret i et gammelt båtbyggeri på Gjeving, mens de i Grimstad har valgt å legge senteret til Dømmesmoen, for å vise hvordan Raet har påvirket jordbruket. I Arendal sentrum vil det bli et velkomstsenter i forbindelse med Vitensenteret.

Vil ha zipline rundt Hoveodden

Eventselskapet Wannado har spesialisert seg på friluftsaktiviteter for voksne og barn på Hove i Arendal, som er en sentral del av den nye nasjonalparken.

Roar Laugerud

Roar Laugerud i eventselskapet Wannado, er utelukkende positiv til det som nå skjer i Raet nasjonalpark.

Foto: Privat

I tillegg til kajakk-aktiviteter, har de etablert en klatrepark i trærne. Innehaver Roar Laugerud, ser utelukkende positive ting ved det som nå skjer i forbindelse med nasjonalparken.

– Det gjør jo at vi får mere publisitet om området, og vi ser frem til å utnytte de mulighetene dette gir.

Han har allerede fremsatt forslag om å lage en såkalt zipline i trærne rundt hele Hoveodden.

Barn og voksne vil da kunne glid på en stålwire mellom tretoppene, med informasjonsplakater om nasjonalparken, plassert på de ulike plattformene.

Laugerud tror også nasjonalparken vil kunne lokke til seg utenlandske turister.

– Utlendinger har gjerne et litt annet syn på nasjonalparker enn oss nordmenn, det er noe veldig eksotisk ved det, som vil være en god hjelp for oss.

Vil også kapre utenlandske turister

Og turistsjefen bekrefter at de på lengre sikt, også har ambisjoner om å lokke til seg flere utenlandske turister.

– Den store ambisjonen vår er å lage en destinasjon i Norge på linje med «Fjord-Norge». Det skal vi få til gjennom samarbeid med de andre marine nasjonalparkene i Norge, som er ved Jomfruland, Ytre Hvaler og Færder, avslutter Lunøe Rand.

Dato for åpningen av Raet nasjonalpark er enda ikke satt, men vil trolig finne sted på Hove utenfor Arendal, en gang på sensommeren/tidlig høst.

Raet, Tromøya

Rullesteinstrendene på utsiden av Arendal er en del av Raet nasjonalpark.

Foto: Øystein Paulsen / Privat