NRK Meny
Normal

Rådmannen går inn for fast bybro

Bybroa i Flekkefjord må være fast, mener rådmannen. Han anbefaler formannskapet om å gjøre som fylkets hovedutvalg bad politikerne i Flekkefjord om å gjøre, skriver Agder.

Bybroa i Flekkefjord

Bybroa er hovedåra gjennom sentrum av Flekkefjord og har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 9 000 biler.

Foto: Lars Eie

Fylkespolitikerne sa tidligere i måneden at de vil gå videre med arbeidet om ny fast bybro i Flekkefjord. De anbefaler at Flekkefjords politikere må gå for det samme.

– Legg vippe-alternativ dødt

Rådmann Bernhard Nilsen er enig, og anbefaler i innstillingen til formannskapet å legge alternativet med vippebro dødt, skriver avisen Agder.

– Dersom Flekkefjord kommune ikke aksepterer en fast bro med seilingshøyde på minimum 3,5 meter, så vil det ikke bli bygget ny bro. Vedtaket sier for øvrig ikke noe om hva som er konsekvensen hvis Flekkefjord kommune ikke skulle akseptere en fast bro, annet enn at man da stanser planarbeidet, skriver rådmannen.

– Det må dermed kunne antas at man da ser på de mulighetene som finnes for eksisterende bro for en sikkerhetsmessig oppgradering, men det er uansett klart at en vil måtte leve med den gamle broen i uoverskuelig tid framover, forklarer rådmannen.

Erstatningskrav

Rådmannen ber også om at Flekkefjord kommune legger til grunn at fylkeskommunen erkjenner juridisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som måtte følge av valg av en broløsning som ikke kan åpnes og lukkes.

Tall fra vegvesenet viset at kostnadene for ny fast bro vil ligge på rundt 94 millioner kroner. Mens en vippebro vil koste opp mot 145 millioner kroner.