Quart under lupen

Agderforskning starter forskning på Quartfestivalen.

Quartfestivalen skal forskes på
Foto: NRK

Målet er å finne ut hvilke samfunnsmessige effekter landet største rockefestival har for Kristiansand og Sørlandet, sier prosjektansvarlig Mads Aronsen.

Åtte forskere og fem studenter skal følge festivalen som starter 4. juli.

- Vi vil i første rekke se hvilke ringvirkninger og effekter Quartfestivalen har på livet i Kristiansand - sosialt, kulturelt, økonomisk og turismen, forteller Aronsen.