Quart-krav 9 millioner

De samlede kravene etter konkursen i Quartfestivalen er på omlag 9 millioner kroner.

Festival i sør

Krav i boet etter Quart-konkurs på ni millioner kroner

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Dette kom frem under skiftesamlingen i Kristiansand tingrett onsdag formiddag.

Verdiene i boet er på omlag 3 millioner kroner, og dermed vil flere ikke få pengene festivalen skylder dem.

Kritiserer ledelsen

En av de viktigste årsakene til konkursen, var at ledelsen i festivalen gikk langt over budsjettet da de booket artister, sier bostyrer Øystein Krabberød.

- Styret var veldig klar på at det ikke skulle brukes mer enn 11,5 millioner kroner til artister. Men festivalledelsen hadde bundet seg opp til å bruke hele 15,5 millioner. Denne eksplosjonen på kostnadsiden kunne styret ikke akseptere, sier han.

Skiftesamling for Quartfestivalen

Bostyrer Øystein Krabberød og dommer Knut Otterbech.

Foto: Børge Røssaak Nilsen / NRK

Krabberød er altså kritisk til festivalledelsen som ikke tok hensyn til grensene de fikk av sitt eget styre, og fordi de informerte for sent.

Budsjettoverskridelsen på over 4 millioner ble kjent for styret i en epost 4. juni. Krabberød skriver i den foreløpige innberetningen at det er "ganske forunderlig at styret først ble orientert på dette tidspunkt".

I styremøtet to dager etter hadde ikke styret lenger noe valg og konkursen var nødvendig, sier Krabberød.

Måtte gå konk

- Styret tok det ansvaret de hadde. Hvis ikke de hadde gjort det, ville dette gått fryktelig galt, sier bostyreren.

Boet etter festivalen er altså skyldig omlag 9 millioner kroner, samtidig som det finnes verdier for omlag 3 millioner.

I verdiene ligger 400 000 kroner som investoren Arild Buli betalte for festivalen som skal gjenoppstå til neste år.

Får ikke refundert

Blant dem som ikke får pengene sine er 142 personer som kjøpte billetter på forhånd.

- Som vanlig i konkurser er det ikke penger nok. Men de ansatte får pengene sine. Staten garanterer for lønnskravene, sier Krabberød.

Nå skal han undersøke om det er hold i alle kravene fra artister og managere. Han skal blant annet sjekke om artistene har spilt andre steder på datoen de skulle spilt på Quart.

Hemmelig liste

Hvis de har spilt andre steder, kan artisten trolig strykes av lista over kreditorer. Lista over dem som mener festivalen skylder dem penger, er inntil videre ikke offentlig.

Det som kommer frem i den foreløpige innberetningen til Kristiansand tingrett er at det er meldt 174 krav. Av disse er altså 142 personer som har kjøpt festivalpass på forhånd, og som krever pengene igjen.

Totalt utgjør festivalpass-kravene 267 321 kroner, altså en dråpe i det økonomiske Quart-havet.