Vet ikke hva tilfluktsrommene skal brukes til

Kristiansand og andre byer ruster opp sine tilfluktsrom. Det gjør de selv om de er usikre på hva rommene skal brukes til i fremtiden.

Kristoffer Bjørnå

Kristoffer Bjørnå i Kristiansand eiendom sier tilfluktsrommene rustes opp, men det er usikkert om rommene skal brukes til det de var laget for - nemlig å beskytte folk.

Det er nemlig uklart om myndighetene fortsatt vil satse på tilfluktsrom som beskyttelsesstrategi.

– Likevel pågår opprustningen av tilfluktsrom for fullt, sier fagleder Kristoffer Bjørnå i Kristiansand eiendom.

Usikkert hva som skjer

NRK er på besøk i tilfluktsrommet ved Åsane i Kristiansand.

I likhet med andre tilfluktsrom er det leid ut, og innover i fjellhallen er det både treningsstudio og solarium.

Likevel vet ikke faglederen hva som vil skje med verken dette eller andre tilfluktsrom i fremtiden.

– Det er jo stopp på byggingen, og det har det vært i noen år nå. Men vedlikeholdsplikten ligger der fortsatt. Og den er de bestemte på at fortsatt skal være der. Så de må jo snart ta et valg, sier Bjørnå.

Det er mange som har glede av rommene, veldig mange er i bruk.

– De fleste rommene er i daglig drift. Det er bra for rommene som blir tatt vare på. Og tilbakemeldingene kommer jo dersom noe er feil, og da får vi tatt vare på dem, sier Bjørnå.

– Men du skulle ønske myndighetene kunne ta en avgjørelse på hva de skal gjøre med disse rommene?

– Ja, jobben hadde kanskje blitt litt mer interessant dersom vi begynte med nybygging, men jeg skjønner de er i tvil, sier han.

– Trusselbildet er jo et helt annet i dag enn da vi bygget disse rommene, sier Bjørnå.

Lager nytt beskyttelseskonsept

Bjørn Johnsen er sjefingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Han sier det er Stortinget som har bestemt at det foreløpig ikke skal bygges flere nye tilfluktsrom.

Det skjedde med stortingsmelding nummer 25 i 1998.

– Da ble det besluttet at det ble en midlertidig stans i byggingen av nye tilfluktsrom i Norge, inntil et nytt beskyttelseskonsept foreligger, sier Johansen.

Han sier flere instanser nå arbeider med å lage et nytt beskyttelseskonsept som eventuelt skal erstatte de tradisjonelle tilfluktsrommene.

– Og det vil også bli sett på en del andre beskyttelsestiltak i den sammenheng, sier han.

– For eksempel luftvarsling og behovet anlegg for særskilte samfunnsviktige funksjoner, sier han.