PST vil kaste ut forsker ved Universitetet i Agder

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener en forsker ved Universitet i Agder kan bidra til utvikling av masseødeleggelsesvåpen. Nå vil de kaste ut mannen.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder bekrefter kontakt med PST, men de vil ikke si noe om saken.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Sikkerhetstjenesten vil ikke kommentere den konkrete saken, men sier slike saker kan føre til at såkalte sanksjonerte land kan utvikle programmer for masseødeleggelsesvåpen, melder TV 2.

– I de sakene hvor vi kommer med anbefalinger om at forskere eller studenter skal utvises fra Norge, så er det fordi vi mener dette er alvorlige brudd på internasjonale avtaler, sier seksjonssjef Arne Christian Haugstøyl i PST til kanalen.

– Verner om den frie forskningen

Universitetet bekrefter kontakt med PST, men heller ikke de vil si noe om saken.

– PST har tatt kontakt med universitetet fordi de rettet søkelyset mot en person som er ansatt hos oss, sier viserektor Dag Aasland ved Universitetet i Agder til NRK.

Aasland forsvarer den frie forskningen og forskningsformidlingen.

– Jeg vil understreke universitetets oppgave når det gjelder å verne om den frie forskningen. Den forskningen som gjøres på vårt universitet, som over hele verden, er en kollektiv innsats for å skaffe mer kunnskap. Og den kunnskapen publiseres åpent og tilgjengelig for alle, sier han.

Han vil ikke si noe om forskningen som denne personen har utført.

– Jeg kan si at vi verner om våre ansatt. På vegne av våre ansatte forsvarer vi all fri forskning som gjøres og den åpenhet og publisering som skjer rundt forskningen, sier Asland.

– Uforståelig

Forsvarer Arild Humlen sier saken er uforståelig for den aktuelle forskeren.

– Han arbeider med helt åpne kilder gjennom forsknings- og universitetsmiljøer. Han har ingen retning mot militær- eller våpenmessig sammenheng eller formål i det hele tatt, sier Humlen til TV 2.

Forskeren skal ha fått et forhåndsvarsel i sommer om at han vil bli kastet ut av landet. Men forskeren jobber fortsatt ved universitetet uten restriksjoner.