Flyktning (16) fikk penger fra Nav til skytetrening: – Underlig, sier PST

Flyktninger i Kvinesdal får gratis medlemsskap i den lokale pistolklubben om de ønsker det. Politiets sikkerhetstjeneste mener praksisen er underlig.

Kvinesdal pistolklubb 1

REAKSJONER: Kvinesdal pistolklubb har fem medlemmer som er flyktninger. Én av dem har fått støtte til medlemskap gjennom Nav. Det skaper reaksjoner internt i klubben.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Jeg kan ikke uttale meg konkret i denne saken, men helt generelt så kan jeg si at flyktninger er en sårbar gruppe for radikalisering, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til avisen Agder.

PST kaller det «underlig» at flyktningene får opplæring i bruk av skytevåpen.

– Å gi folk fra Syria, som flykter fra et krigsherjet område opplæring og trening i pistolskyting, høres underlig ut, sier han til lokalavisen.

Både Nav-støtten og PST-kommentarene i lokalavisen har fått flere til å reagere.

– Integrering

I Kvinesdal, med sine drøyt 6000 innbyggere, er pistolklubben et populært fritidstilbud. Av til sammen 150 medlemmer er fem av disse flyktninger.

Det er kun én av dem som har fått støtte fra Nav til sitt medlemskap: en 16 år gammel jente.

Flyktningenes medlemskap og støtten fra Nav har skapt reaksjoner i bygda, noe nestleder Kjell Eivind Lund stiller seg uforstående til.

– De følger sikkerhetsreglene våre. Vi ser på dette som integrering, sier Lund til NRK.

Tiltaket fra Nav går ut på at flyktninger får et gratis fritidstilbud. Det settes krav til at fritidstilbudet må være knyttet opp mot det lokale idrettslaget eller Norges idrettsforbund.

Kvinesdal pistolklubb ligger under Norges idrettsforbund og Norges skytterforbund, opplyser leder Bente Haugland i Nav Kvinesdal.

– Dette er en regulert og godkjent idrett i Norge, understreker hun.

Kvinesdal pistolklubb 2

INTEGRERING: I Kvinesdal er pistolklubben et populært fritidstilbud med mer enn 150 medlemmer. Nestlederen ser ikke problemet med at flyktningene er med, og sier han ser på det som integrering.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Har kontaktet PST

Norges skytterforbund har aldri tatt stilling til en slik problemstilling tidligere, ifølge generalsekretær Arild Groven.

Han mener det er politiet som eventuelt må legge ned forbud eller restriksjoner mot slike medlemskap, dersom de mener det skaper en risiko.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) har selv tatt kontakt med PST etter oppslaget i lokalavisen. Der etterlyste han mer informasjon.

– Det har skapt en god del debatt og kommentarer. Men for meg er det utrolig viktig å få informasjon om saken. Jeg venter nå på en tilbakemelding. Jeg ønsker en samtale om det, for basert på tilbakemeldingene jeg har fått, er det ingen grunn til uro rundt dette, sier ordføreren.

– Vi er veldig opptatt av at folk skal inkluderes og finne fritidsaktiviteter å være med på. Her har vedkommende valgt å være med i pistolklubben og trives nok godt der. Vi synes det er fint at de tar del i lokalsamfunnet i trygge og gode rammer, sier han.

PST sier til NRK fredag at uttalelsene er generelle, og at de ikke har mottatt noen bekymringsmeldinger knyttet til saken.

Per Sverre Kvinlaug

Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug vil snakke med PST om saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK