Barn får raskere hjelp uten taushetsplikt

Forsøksprosjektet som har fått unntak fra taushetsplikten i barnevernssaker, har vist seg å gi barn og ungdom hjelp tidligere. Nå skal det videreføres.

Illustrasjon barnevern

Forsøksprosjektet mellom barnevernet i Kristiansandsregionen og Sørlandet sykehus, som startet opp i 2013 skal utvides og videreføres.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

Regjeringen vil forlenge og utvide forsøksprosjektet mellom barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen og spesialisthelsetjenesten ved Sørlandet sykehus.

Det var Fædrelandsvennen som skrev om saken først.

Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ifølge barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), har prosjektet gitt ny og nyttig kunnskap om hvordan barnevernet og det psykiske helsevernet kan samarbeide til det beste for barn og familier som trenger hjelp fra begge tjenestene.

– Det gjør at barna får mer sammensatt og riktig hjelp mye tidligere enn det de fikk før, sier hun til NRK.

– Målet er at dette er noe som skal komme for resten av landet også, sier Horne.

Unntatt fra taushetsbestemmelsene

Forsøksprosjektet innebærer blant annet at barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten ved sykehuset er unntatt bestemmelsene om taushetsplikt i akutte saker.

Ifølge Horne betyr det at de ulike hjelpeinstansene kan dele informasjon som er nødvendig for å hjelpe barn og unge best mulig.

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden er positiv til prosjektet så lenge informasjonen blir riktig håndtert.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Vanligvis er det strenge regler for deling av slike opplysninger.

– Er det en risiko for at personlige opplysninger kan komme på avveie?

– Til nå har vi bare positive erfaringer. Det er et større problem om de ulike tjenestene ikke snakker godt sammen. Det har jeg sett altfor mange eksempler på, sier Horne.

Positive advokater

Advokat John Christian Elden er positiv til prosjektet så lenge informasjonen blir riktig håndtert.

– Kjernen ligger i at man ikke deler mer informasjon, eller med andre enn de som er nødvendig for å hjelpe og støtte barna, sier Elden.

Hege Salomon

Bistandsadvokat Hege Salomon.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Han viser til at ordningene må være avgrenset mot å overvåke eller straffe dem.

– Jeg har i flere saker sett at taushetsplikten mellom ulike offentlige instanser kan være et hinder for kommunikasjon til barnets beste der barn har vært utsatt for vold og overgrep, sier Hege Salomon som har vært bistandsadvokat i en rekke alvorlige saker.

Også hun er positiv til å lempe på taushetsplikten. Samtidig minner hun om plikten til å melde ifra ved mistanke om overgrep for å avverge straffbare handlinger.

– Taushetsplikten lå som et hinder

Prosjektleder Johanne Stokke har fulgt prosjektet i tre år. Hun mener deling av informasjon har vært til stor hjelp.

Johanne Stokke

Prosjektleder Johanne Stokke mener unntaket fra taushetsplikten har vært til stor hjelp.

Foto: Privat

– Før vi startet prøveprosjektet lå taushetsplikten som et hinder for å få til et godt samarbeid mellom enhetene. Unntaket har hatt stor betydning. Det har gjort det lettere å samarbeide, noe vi gjør i langt flere saker nå enn tidligere, sier hun.

Ifølge Stokke har prosjektets vedtekter klare retningslinjer på hva som kan deles av informasjon.

– Vi skal ikke dele mer enn det som er nødvendig for å hjelpe barn og unge som er i en akutt situasjon, sier hun.