NRK Meny
Normal

Maktet ikke å stoppe parkeringshus

En rekke demonstranter møtte i dag tidlig opp foran rådhuset i Kristiansand for å protestere mot det planlagte parkeringshuset under Torvet. Det hjalp lite.

Demonstrasjon mot p-hus

Kommunalutvalget holdt i dag tidlig et ekstraordinært møte for å godkjenne festeavtalen Kristiansand kommune vil inngå med selskapet Torvparkering AS.

De rundt 450 p-plassene skal være klare til senhøsten neste år.

Bare Arbeiderpartiet stemte for å stoppe planene om parkeringshus under Torvet, da det ble votert i kommunalutvalget i dag tidlig. Arbeiderpartiet prøvde også å få saken utsatt til etter valget, men ble stående alene.

Politikerne krever at kommunen overtar parkeringshuset gratis etter 50 år. Hittil har forutsetningen vært at det etter et visst antall år kan forhandles om overtakelse etter markedspris. Det er usikkert om utbyggerne vil akseptere dette.

– På feil vei

Flere demonstranter møtte politikerne på vei inn i rådhuset, for å prøve å få dem til å si nei til et nytt parkeringsanlegg.

Motstanderne sier miljøhensynet må komme først og mener flere parkeringsplasser vil føre til mer trafikk i sentrum.

– Vend om og se lyset, ikke gå i fortapelsen med fire felts motorvei ned i kjelleren. Ta imot det glade budskap om sykkel- og gangstier, folkehelse og miljøperspektiv, se lyset! ropte Olav Grendstad og imiterte en vekkelsespredikant.

– Ikke for seint, ikke for seint, å snu, å snu, lød ropene fra de andre demonstrantene.

Sov ute

Noen demonstranter har også sovet foran rådhuset for å protestere mot det de mener er et unødvendig parkeringsanlegg. Lars Verket og Olav Grendstad er to av dem.

– Dette er et viktig møte der de skal framskynde prosessen med å lage et parkeringshus under Torvet. Det er fint at folk viser at dette er en utvikling i feil retning, sier Lars Verket.

– Byens politikere tar byen i feil retning, de skal grave seg ned i kjelleren i stedet for å være ute i lyset, sykle og ha det gøy, sier Grendstad.

Nok parkeringsplasser

– Byen har nok parkeringskapasitet som det er. Politikken nå er at folk får kortest mulig vei fra sin egen seng til shoppingsentrene, fortsetter Grendstad.

De to mener demonstrasjonen kan nytte, og mener de uansett må gjøre det de kan for å stoppe anlegget.

– Så får politikerne som har visjoner og stemmer riktig gjøre sitt for å overbevise de andre om at de må snu i saken.

Penger til buss

Også Sosialistisk Ungdom har sovet foran rådhuset i natt, i telt.

– Vi håper politikerne sier nei til økt privatbilisme og i stedet bruker penger på bedre kollektivtrafikk, for det er det Vest-Agder trenger, sier Andreas Landmark, Markus Dyrseth og Lars Lied.