Protest mot innsparing

Vest-Agder Arbeiderparti protesterer overfor helsemyndighetene mot at Sørlandet sykehus får færre penger enn først antatt.

Sørlandet sykehus i Kristiansand
Foto: Kjetså, Frans / NRK

Årsaken er at Helse Sør-Øst har gitt sykehuset beskjed om å betale ned underskuddet innen 2008 i stedet for 2010 som først forutsatt. Nestleder i Vest-Agder Arbeiderparti Trond Blattmann mener det er uhørt.

I et brev til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og Arbeiderpartiets stortingsgruppe ber Vest-Agder Arbeiderparti om at konsekvensen av budsjettkuttene blir vurdert, noe som til nå ikke har vært gjort.

Helse- og omsorgsministeren sa til NRK Sørlandet mandag at de helsemessige konsekvensene av både nedleggelse av Mandal sykehus og andre sparetiltak i Sørlandet sykehus skal undersøkes.

Vest-Agder Arbeiderparti mener konsekvensene av innsparingene i Sørandet sykehus strider mot regjeringserklæringen og ber både styret i Helse Sør-Øst og  Helse- og omsorgsdepartementet se på om den forslåtte innsparingen er helsemessig og økonomisk forsvarlig. Brevet henvender seg også til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter.

- Nedskjæringer i rehabiliteringstilbudet er noe som over tid kommer til å bli dyrere for sykehuset, ikke billigere, sier Blattmann.