NRK Meny
Normal

Protest mot Kjevik-planer

Fylkesmannen vil ikke at elva skal fylles igjen for en sikkerhetssone.

Innflyging til Kjevik
Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Planene om en utvidelse av sikkerhetssonen rundt rullebanen på Kjevik møter protester.

Fylkesmannen vil ikke at elva skal fylles igjen for en sikkerhetssone.

Får ikke Avinor sikkerhetssonen, kan det gå ut over rutetilbudet.

Men miljøverndirektør Tom Egerhei hos fylkesmannen i Vest-Agder holder på sitt.

Viktig elvedelta

- Problemet med utfylling er at du fyller ut i et elvedelta som er viktig å ta vare på. Vi har dokumentert viktige fiskeinteresser i området, og du fyller ut et område som er direkte i konflikt med friluftsinteressene på Hamresanden, sier Egerhei.

Nye internasjonale krav til sikkerhetssone fører til at Kjevik må utvide rullebanen. Planen var å fylle igjen elva, men det får de ikke lov til av fylkesmannen. En ny type betongdekke fører til at flyene bremser raskere. Og om man kan bruke dette på Kjevik må avklares før man fyller elva igjen, sier Egerhei.

- Det er nå kommet fram nye opplysninger om at det kan være mulig å innfri sikkerhetskravene uten utfylling i sjø og da synes vi det er galt å basere seg på en løsning med utfylling før vi har avklart det, sier Egerhei.

Protesterer også mot hotell og vei

Fylkesmannen protesterer også mot hotellplanene i strandsonen og løsning på veitrassen. Lufthavnsjef Thomas Langeland sier saken kan ende med megling.

Thomas Langeland, lufthavnsjef i Avinor, Kjevik

Thomas Langeland, lufthavnsjef i Avinor, Kjevik.

- Når fylkesmannen har valgt å komme med denne typen innsigelser vil det bære mot megling. Fører ikke meglingen fram må saken bringes inn for departementet, sier Langeland.

Får ikke Kjevik sikkerhetssoner, kan det komme begrensninger i flytilbudet.

- Hvis vi ikke kan anlegge sikkerhetssoner må vi korte ned på den operative rullebanen og det vil få konsekvenser for hvilke fly som kan trafikkere, sier Langeland.