Hopp til innhold

Barnevernsinstitusjoner hoper seg opp – ønsker endring

Mange episoder med knivstikking, grov vold og påsatte branner er utfordringer knyttet til opphopning av private barnevernsinstitusjoner i Agder. – Jeg trodde ikke problemet var så stort, sier minister.

Barne og familieminister Kjersti Toppe.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) var tirsdag på besøk i Kristiansand.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Vi vil ha en ny politikk der vi får institusjoner nærmere der barn bor og ikke konsentrasjon av institusjoner på ett sted, sier Kjersti Toppe (Sp).

Tirsdag var barne- og familieministeren på Sørlandet.

I dag ligger 17 prosent av alle landets private barnevernsinstitusjonsplasser i fylket helt sør i landet. Til sammenlikning bor cirka 6 prosent av landets innbyggere her.

Et viktig formål med ministerens besøk var utfordringene Agder opplever på grunn av en opphoping av barnevernsinstitusjoner.

Det er da blant annet snakk om grov vold, knivstikkinger, narkotikasalg og brannstifting.

Toppe innrømmer overfor NRK at utfordringene i landsdelen er større enn hun ante.

– Jeg trodde ikke problemet var så stort. Det skaper problemer både for ungdommene som kommer hit, men også for ungdomsmiljøet på Agder, sier hun.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) mener det er uholdbart at Agder har så mange private institusjoner.

– Når så mange samles i en landsdel skaper det utfordringer, ikke minst for politiet. De må bruke mye ressurser fordi noen av ungdommene er krevende å håndtere, sier han.

Jan Oddvar Skisland

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) mener det er uholdbart at Agder har så mange private barnevernsinstitusjoner.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Geografisk spredning

Ordføreren viser til episoder nært i tid hvor ungdom som bor på barnevernsinstitusjoner står bak kriminelle handlinger.

For en måned siden ble en tenåringsgutt alvorlig skadet av to mindreårige på Nodeland i Kristiansand.

De to mindreårige var begge under omsorg av barnevernet. Den ene av guttene bodde på en institusjon i nærheten.

Også voldshendelser i Mandal og Farsund i desember i fjor kan knyttes til barn som bor på institusjon.

Ifølge Fædrelandsvennen er en 17-åring under omsorg av barnevernet tiltalt for begge disse voldshendelsene.

I høst ble også barnevernsinstitusjoner både i Lyngdal og Farsund totalskadet i brann. Også i Arendal skal en barnevernsbolig tilhørende Humana ha blitt påtent i fjor høst, ifølge Agderposten.

Vold Mandal sentrum

I desember ble en 18 år gammel gutt fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Mandal.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– En negativ utvikling

Skisland er tydelig på at barna og ungdommene skal tas ordentlig vare på, men at «overetableringen» skaper utfordringer.

Barne- og familieministeren mener det er viktig å få en endring. Blant annet ved å ikke godkjenne enda flere private institusjoner i Agder.

– Vi må sørge for geografisk spredning i de avtalene som blir gjort, sier Toppe.

Hun mener tett geografisk konsentrasjon kan inngå i vurderingen av om institusjonen kan gi barn forsvarlig omsorg og behandling.

Les også: Unge raner andre unge: – Sprer en enorm frykt

Harald Hollerud og Anders Flottorp
Harald Hollerud og Anders Flottorp

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) fra Arendal er glad for å høre at statsråden anerkjenner problemet.

Nylig stilte han Toppe et skriftlig spørsmål som handlet om barnevernsinstitusjoner på Agder.

Det har vært en negativ utvikling blant ungdomsmiljøet på Sørlandet de siste årene. Overetableringen av barnevern er en av bidragsyterne til det, mener Nilsen.

Nå håper han lovnadene fra Toppe er mer enn «fagre ord og løfter».

– Vi forventer konkret handling. Plasseringene må skje andre steder i landet.

Tall fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) viser at 88 prosent av barn og unge som bor på institusjon i Agder kommer fra andre fylker.

Toppe mener det er uholdbart.

– Dette viser at det ikke er rett slik det er i dag. Det er ikke sunt og bra slik institusjonsbarnevernet drives i dag, sier hun.

Gordon Petterson

Gordon Petterson i Agder politidistrikt sier de har opplevd en økning i oppdrag knyttet til barn på institusjon.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

40 prosent av kriminaliteten

Til tross for at det er færre private institusjoner i Agder nå enn for fem år siden, merker politiet en økning i oppdrag knyttet til barn på institusjon.

Oppdragene omhandler både bistand på institusjon, søk etter barn som er savnet fra institusjon eller barn som begår kriminalitet utenfor institusjon, sier Gordon Petterson.

Han leder enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt.

40 prosent av kriminaliteten som begås av de 100 mest aktive gjerningspersonene under 18 år i Agder, kan knyttes til barn på institusjon.

Tallet har ifølge Petterson vært stabilt de siste fem årene.

Vold utgjør 44 prosent av sakene, vinning 19 prosent og skadeverk 13 prosent.

Styrker samarbeidet

Politidistriktet har nå startet et samarbeid med Bufetat.

– Vi vil styrke samarbeidet slik at vi både kan sikre en god omsorg for barna samtidig som politiet kan ivareta samfunnsvernet på en god måte, sier Petterson

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er klar over at det er mange barnevernsinstitusjoner på Agder.

– Vi er oppmerksomme på denne problemstillingen og vil ta opp om det er mulig å endre dette over tid, i dialogen med Bufetat, sier divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad til NRK.

Han sier det over tid har vært en utvikling der mange private har tatt initiativ til å etablere et tilbud til barn og unge i Agder.

Jan Kato Fremstad. Divisjonsdirektør i Bufdir.

Jan Kato Fremstad i Bufdir sier han ikke vet hvorfor ekstra mange har ønsket å etablere seg i Agder.

Foto: Remi Sagen / NRK

Nærhet til Østlandet

Humana omsorg og assistanse har flest private institusjonsplasser i Agder.

Divisjonsdirektør Rune Midgård sier at de i sin tid kjøpte opp institusjoner som allerede lå på Sørlandet.

Han tror Agder har så mange barnevernsinstitusjoner fordi mange gründere etablerte seg der tidlig 2000-tallet.

Midgård viser blant annet til Lillesand Prosjektet og Torungen Fyr.

– Sørlandet har også nærhet til befolkningstette områder på Østlandet. Samtidig som det har vært lett å finne rimelige steder å starte opp, sier Midtgård.

Les også: Markus (17) brente ned barnevernsbygget – et rop om hjelp, mener advokaten

Snap viser hva som skjedde rett før barnevernsbygget på Stjørdal brant ned
Snap viser hva som skjedde rett før barnevernsbygget på Stjørdal brant ned