Princess-arving får hyttesaken til Høyesterett

Kvinnen som er arving til interiørkjeden Princess ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for ulovlig utbygging i strandsonen. Nå skal straffeutmålingen opp i Høysterett.

Hanne Madsens hytte

Saken startet da en forbipasserende meldte fra til kommunen om et 500 kvadratmeter stort betongdekke på eiendommen som skulle bli til en tennisbane.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Høyesterett tillater anken fra Princess-arving Hanne Madsen.

Hun ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for ulovlig utbygging i strandsonen på eiendommen sin på Hesnes i Grimstad.

– Min klient er fornøyd med at saken nå vil bli behandlet av Høyesterett, sier Madsens forsvarer Max Henrik Jespersen ved Advokatfirmaet Elden til NRK tirsdag.

Madsen anket straffeutmålingen til Høyesterett, og i ettermiddag ble det klart at ankeutvalget samtykker til at saken kommer opp. Påtalemyndigheten hadde inngitt motanke.

Hanne Madsen er styreleder i interiørkjeden Princess, og har en formue på 118 millioner kroner.

Skjerpet straff i ankesak

I fjor høst ble hun og en byggmester dømt til 45 dager betinget fengsel i Aust-Agder tingrett for ulovlig bygging og tiltak på hytta på Hesnes i Grimstad.

Da saken var oppe i lagmannsretten i oktober ble straffen skjerpet til 45 dagers fengsel hvorav 21 av dagene er ubetinget fengsel.

– Min klient forholdt seg til sin arkitekt og entreprenør som bygget uten at de informerte henne om at arbeidene var ulovlighetene. Forklaringene til arkitekt og entreprenør i lagmannsrett støtte opp under at ingen av disse informerte min klient om ulovlighetene, sier advokat Jespersen.

– Min klient har tro på at dette vil reflekteres i Høyesteretts avgjørelse i saken, legger han til.

Det trodde ikke retten på, og Madsen ble tvert imot beskrevet som en pådriver i arbeidene som ble utført.

Hanne Madsens hytt

Mangemillionæren har fått utført flere ulovlige tiltak på eiendommen sin, og må sone i fengsel.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Ble ikke trodd

Saken startet da en forbipasserende meldte fra til kommunen om et 500 kvadratmeter stort betongdekke på eiendommen som skulle bli til en tennisbane.

Det var også bygget underjordisk gang i hytta uten at dette var søkt om.

Madsen har hele tiden hevdet at hun var uviten om at tiltakene og utbyggingsprosjektene ikke var omsøkt.

Skyldspørsmålet er avgjort, men straffeutmålingen skal nå opp i høyesterett.

Setter et eksempel

Førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland mener saken er alvorlig.

– I denne saken er det flere overtredelser som går på ulovlige tiltak i strandsonen. Således er den alvorlig. Det gjenspeiles også i straffen som er ilagt, sa han til NRK tidligere i høst.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

Førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland mener saken er alvorlig.

Foto: Odd Iversen / NRK

– Andre skal se at det reageres strengt hvis man gjør tiltak i strandsonen utover det man har tillatelse til. På den måten er dommen et signal om at det reageres strengt når slike overtredelser blir avdekket.

Bare én gang tidligere har noen blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for ulovlig bygging i strandsonen. I 2015 måtte en person sone 30 dager i fengsel for ulovlig bygging på en eiendom i Halden.