Princess-arving anker til Høyesterett

Næringstoppen ble i Agder lagmannsrett dømt til å sone 21 dager i fengsel etter blant annet å ha anlagt en ulovlig tennisbane ved hytta i Grimstad. Nå har hun anka til Høyesterett.

Hanne Madsens hytte

Princess-eieren hadde anlagt en 500 kvadratmeter stor tennisbane uten å søke. Denne måtte rives, og området er nå gjengrodd.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Min klient er uenig i lagmannsrettens begrunnelse og resultatet i dommen. Min klient forholdt seg til sin arkitekt og entreprenør som bygget uten at de informerte henne om at arbeidene var ulovlige, sier Hanne Madsens forsvarer, Max Henrik Jespersen hos Elden.

Madsen er styreleder i interiørkjeden Princess, og har en formue på 118 millioner kroner. Hun ble i fjor høst dømt til 45 dagers betinget fengsel i Aust-Agder tingrett for ulovlige tiltak på hytta på Hesnes i Grimstad.

Blant annet var det anlagt en tennisbane på 500 kvadratmeter uten å søke. Det var også bygget underjordisk gang i hytta uten at dette var tillatt.

Madsen anket til lagmannsretten, men der ble straffen skjerpet. 21 dager ble gjort betinget, og retten trodde ikke på at Madsen ikke visste om ulovlighetene som ble foretatt av entreprenørene.

Hanne Madsens hytt

Madsen er styreleder i interiørkjeden Princess, og har en formue på 118 millioner kroner.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Skylder på entreprenør og arkitekt

Skyldspørsmålet kan ikke ankes til Høyesterett, men Madsen anker straffeutmålingen:

– Min klient har valgt å anke den delen av dommen som Høyesterett etter dagens system har anledning til å prøve, sier Jespersen.

– Så da går dere for at hun ikke skal dømmes til ubetinget fengsel?

– Jeg har ikke noe ytterligere kommentar utover det. Forklaringene til arkitekt og entreprenør i lagmannsretten støttet oppunder at ingen av disse hadde informert henne om ulovlighetene.

Mener hun visste

Dette trodde ikke lagmannsretten på, og skrev i sin dom:

«Lagmannsretten finner det utelukket at hun ikke har vært fullt ut innforstått med de faktiske omstendigheter ...Også de øvrige tiltak nevnt i tiltalen ble utført enten etter Madsens ønske eller med hennes vitende og aksept, og uten at nødvendig søknad til kommunen ble sendt inn.»

Arbeidene har ifølge dommen foregått i tidsrommet august 2012 til juli 2013, samt i juni og juli 2016. Ifølge dommen ble tiltakene gjort uten at det var sendt søknad til kommunen og tillatelse var gitt.

«I likhet med tingretten finner lagmannsretten bevist utover enhver rimelig tvil at Madsen med vilje har latt utføre det nevnte tiltak, slik som beskrevet i tiltalen. Det er ubestridt blitt anlagt en ca. 500 kvadratmeter stor tennisbane/aktivitetsbane på den nyervervede tomteparsellen nær hytten. Det er på det rene at tiltaket ikke er omsøkt eller tillatt. »