NRK Meny
Normal

Prekær plassmangel

Ventelistene for å få båtplass er lange som et vondt år. - Dramatisk lange, mener ordfører.

Båthavn Hånes

Her i båthavna på Hånes kan det komme flere plasser.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Per Sigurd Sørensen

Ordfører Per Sigurd Sørensen vil ha båthavn-offensiv.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Likevel feller ordfører Per Sigurd Sørensen denne dommen;

- Jeg synes det er litt dramatisk. Vi har et betydelig antall mennesker som står i kø. Det å ha båt på Sørlandet er et gode folk skal få lov til å ha - så vi må sørge for flere båtplasser, sier Sørensen, som håper situasjonen er bedre i løpet av noen år.

Listene vokser år for år

Johan Rasmussen

Johan Rasmussen

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Men ordføreren beveger seg i utrygt farvann - for ingenting tyder på at behovet for båtplasser vil avta - tvertimot. Ventelistene øker nemlig med 300-400 navn hvert år.

– Vi klarer ikke å skaffe så mange nye plasser, sier Johan Rasmussen, som er ansvarlig for småbåthavner i Kristiansand kommune.

Kommunen sliter dessuten med å skaffe nye arealer som kan brukes til båthavn, og satser nå primært på å bygge ut eksisterende havner.

Utvidelsesplaner

Kommunen disponerer et 20-talls båthavner, men i første omgang er det snakk om å utvide de største. På Justvik er det muligheter for 350 nye plasser. I Hånes båthavn 180 nye plasser.

Grete Kvelland Skaara

Grete Kvelland Skaara, lederen av byutviklingsstyret i Kristiansand, i Rona, hvor det skal bygges ny båthavn med 300 plasser inne 2011.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I Rona skal det bygges en helt ny havn med ca 300 plasser. Men denne står tidligst ferdig i 2011.

I det hele tatt tar det tid å bygge nye og utvide dagens båthavner, og samtidig øker altså behovet.

Kontroversielle valg

Tirsdag besøkte toppolitikerne i Kristiansand en rekke av båthavnene i byen. Diskusjonene viste at de mener det haster med flere båtplasser og er innstilt på å gi tillatelse til utbygging, også på kontroversielle steder.

Ordføreren henviste også til at næringslivet presser på og vil ha flere båtplasser, slik at det kan bruke mulighetene for båtliv som et argument ved rekruttering av nye arbeidstakere.