Positive til fangeboliger

Men velforeningen reagerer på dårlig informasjon.

Solholmen
Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Øvre Grim vel er positive til å kunne bruke bygningene til Solholmen barnehjem som overgangsboliger for straffedømte.

Likevel stiller de seg noe undrende til saksgangen i saken.

Formannskapet kommer neste uke til å gå inn for administrasjonens forslag om å etablere fangeboligene på Grim.

I et brev til kommunen etterlyser velforeningen svar på hvorfor kommuneadministrasjonen vil utrede Grim som som alternativ, når Kriminalomsorgen allerede har utpekt Presteheia som et godt alternativ for slike boliger.

LES: MOTSTAND SKYLDES UVITENHET

Vil de unngå støy?

"Ønsker politikerne i denne byen et best mulig tilbud til kriminalomsorgen, eller er dette mindre viktig med tanke på støy i forhold til tidligere uttalelser fra enkelte?", skriver styret i velforeningen i brevet, som er adressert til ordføreren.

  LES: GRIM MINDRE VERDT

De etterlyser også informasjon fra kommunen, fordi de ikke har fått noe informasjon  om hva slike boliger vil bety for nærmiljøet. Ikke minst vil de vite i hvilken grad det skal avskjermes fra nærliggende områder.

LES: ORDFØREREN TROR PÅ MINDRE PROTESTER

Hadde forventet kontakt

"Vi hadde forventet at vi hadde vært kontaktet før denne saken skulle opp i formannskapet. Det hadde kanskje vært mer ryddig saksbehandling hvis velforeningene i området hadde fått uttalt seg som de pleier å gjøre i slike saker", skriver leder av velforeningen Helge Johansen i brevet til Per Sigurd Sørensen.

"Vi er innstilt på å godta bygget der kriminalomsorgen mener det gir sine brukere og nærområde det best mulige tilbud. Kommer bygget i vårt område vil vi bidra på en positiv måte."