Positiv til rush-avgift

Næringslivet på Agder er positiv til at det innføres rushtidsavgift i Kristiansand. - Dette veier tungt, sier ordføreren.

Bompenger

NHO mener næringslivet er positiv til rushtidsavgift i Kristiansand.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

NHO Agder ser positivt på at Kristiansand kommune vil vurdere å innføre rushtidsavgift for å ta hensyn til klimautfordringene og satse på en kraftig forbedring av kollektivtilbudet.

Det går frem i en høringsuttalelse fra NHO i saken.

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder sier at en effektiv og framtidsrettet samferdselsstrategi bør inkludere både rushtidsavgift og en kraftig forbedring av kollektivtilbudet.

Ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand sier NHOs ja til rushtidavgift i Kristiansand vil veie tungt når bystyret skal avgjøre saken.

Trafikken øker

- Trafikktettheten inn og ut av Kristiansand bykjerne er økende og vil uten radikale tiltak hindre den nødvendige næringsutviklingen Kristiansand trenger, sier Mathiesen.

I høringsuttalelsen hevder NHO at nyere forskning viser at veksten kommer til å skje i mye sterkere monn i byregioner og da vil det være god næringspolitikk å bygge ut et helhetlig samferdselsnett som vil inkludere kollektivtjenester.

Ser problemene

- NHO Agder har stor forståelse for motargumenter når det gjelder rushtidsavgift, fordi vi allerede har et høyt avgiftnivå i vårt land. sier Mathiesen.

NHO mener likevel at det finnes forskningsrapporter samt erfaringer fra både London og Stockholm som viser at det er kun rushtidsavgift og betydelig satsing på kollektivtilbudet som må til for å få til en vesentlig reduksjon i biltrafikken i de store byene.