Populær lektorutdanning

Lektorutdanningen for trinn 8-13 - med historie som fag er studiet med høyestpoengkrav på UiA. Her er inntakskravet 53,7 poeng for å komme inn.