Politisk enighet om legevakt

Arbeidsutvalget i nye Kristiansand var enige da saken om Søgne og Songdalen legevakt ble behandlet i ettermiddag. Arbeidsutvalget vil ikke flytte legevakten til Kristiansand i forbindelse med kommunesammenslåingen. Saken sluttbehandles i fellesnemnda 28. august.