Politimesteren verner flere tjenestesteder

Politimesteren går inn for å kutte færre tjenestesteder i Agder enn hun tidligere har foreslått.

Kirsten Lindeberg

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg mener politiet må bruke ressursene på andre felt enn å holde åpent lensmannskontorer som er dårlig besøkt.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

I dag la politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, frem sitt endelige forslag til hvordan politiet skal organiseres på Sørlandet.

Oppsummert foreslår hun at det skal være 11 lensmannsdistrikter i Agder. Samtidig vil politimesteren redusere antall tjenestesteder i Agder fra dagens 27 til 15 kontorer i framtida.

– Når det gjelder antall kontorer innenfor de 11 nye lensmannsdistriktene, så hadde vi opprinnelig et forslag på 12 tjenestesteder. Nå har vi økt antallet kontorer til 15. Økningen ligger i at Byremo og Åmli omgjøres til lensmannskontoret i stedet for oppmøtesteder som først foreslått, sier Lindeberg til NRK.

Beholder lensmannskontorer

Politimesteren har også gjort en endring i Aust-Agder hvor Tvedestrand beholdes som eget lensmannskontor ved siden av Risør. I tillegg vil Åmli få eget lensmannskontor.

– Skyldes dette misnøye fra kommunene?

– Jeg vil ikke kalle det misnøye, men vi har fått veldig gode innspill fra kommunene. Jeg er imponert over hvor stort arbeid som er lagt ned i hver uttalelse, sier Lindeberg.

Lindeberg foreslår å ha stasjoner eller lensmannskontor i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Byremo, Kristiansand, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Valle, Evje, Grimstad, Arendal, Risør, Tvedestrand og Åmli.

I forslaget kutter Lindeberg kontorene i Kvinesdal og Lyngdal.

– Jeg håper disse kommunene opplever at det har vært en god prosess og at de ser at polititjenesten nå blir mer lik i hele Agder, sier politimesteren.

Foreslår å fjerne bydelsstasjoner

Politimester Kirsten Lindeberg foreslår å fjerne politistasjonene i Randesund og Vågsbygd. I stedet skal bydelene håndteres fra stasjonen i Kristiansand. Det kommer fram i innstillingen som ble lagt fram i dag.

Effektivisere politiet

Stortinget har bestemt at det i Norge ikke skal være mer enn 210 tjenestesteder i fremtiden, mot 354 i dag. De tolv politidistriktene har i langt tid jobbet med hvilke tjenestesteder som skal legges ned.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg da hun la frem forslaget til politireform på Agder. Flere ordførere var skeptiske til den korte høringsfristen på seks uker. I dag kom hennes endelige bestemmelse.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nærpolitireformen skal effektivisere politiet og gi bedre tjenester til folk, men har møtt kraftig motstand, ikke minst av polititjenestemenn.

– Det er viktig å minne om at politiet ikke skal måles på antall lensmannskontor, men at vi klarer å være ute og møte folk på en bedre måte, sier Lindeberg.

POD skal komme med det endelige kartet 15.januar. Da har kommunene åtte uker til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet.