Hopp til innhold

Slipper straff etter sprengningsulykke

Politimannen kastet esker med fengheter på et bål og utløste en kjempeeksplosjon. Mannen fikk selv store skader, men slipper å bli tiltalt for det straffbare forholdet.

politi skadet Birkenes

Det blir ikke reist tiltale etter at en politimann ble alvorlig skadd i forbindelse med en øvelse i Birkenes.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

En politimann i Agder politidistrikt pådro seg alvorlige skader i forbindelse med en skyteøvelse på politiets treningsarena på Flakke Loner i Birkenes kommune i oktober i fjor.

Spesialenheten konkluderer med at det skjedde straffbare forhold da politimannen ble skadet, men enheten velger likevel å ikke reise tiltale.

Det opplyser juridisk rådgiver i Spesialenheten, Camilla Lie til NRK.

Fenghetter på bålet

Ifølge Spesialenheten skal de to politimennene ha ryddet i en container på skytefeltet. De gjorde opp bål for å kvitte seg med ødelagt utstyr.

– Det er bevist at det ble gjort opp et bål på stedet der fenghettene (se faktaboks) ble kastet og disse eksploderte og forårsaket ulykken, forteller Lie.

Politimannen som la eksplosivene på bålet, ble selv rammet av eksplosjonen og ble påført alvorlige skader.

politi skadet Birkenes

Kolleger til den skadede polititjenestemannen ga verdifull førstehjelp etter hendelsen på Flakke Loner i Birkenes.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Dette er uforsiktig omgang med eksplosiver og det er derfor et straffbart forhold, sier Lie.

– Visste ikke hva fenghetter var

Den andre tjenestemannen, som var til stede under hendelsen har ikke gjort noe straffbart, ifølge rapporten

– Vedkommende skal kun ha overlevert fenghettene og var inne i containerne da disse ble lagt på bålet og det kom flere eksplosjoner, sier Lie.

Camilla Lie

Juridisk rådgiver i Spesialenheten, Camilla Lie har avdekket straffbare forhold etter ulykken der en politimann ble alvorlig skadet.

Foto: PRIVAT

Ifølge rapporten skal ikke tjenestemannen ha visst hva fenghetter var for noe.

– Det at politimannen som utførte de straffbare handlingene selv blir alvorlig skadet, er det årsaken til påtaleunnlatelsen?

– Det handler om personlige forhold, det er alt jeg kan si.

Endret rutinene

Visepolitimester i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll sier de tar rapporten til etterretning.

– Vi har ventet på dette og syns det er bra at det blir en konklusjon nå, ikke minst av hensyn til de berørte, sier Sundvoll.

– Vil ulykken og rapporten endre noe i Agder politidistrikt?

Arne Sundvoll

Visepolitimester i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll sier de har endret rutinene for oppbevaring av eksplosiver etter ulykka.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Vi har allerede endret rutinene i forhold til hvor og hvordan man lagrer eksplosiver på slike steder, sier Sundvoll.

Han legger til at politidistriktet også er under etterforskning etter hendelsen og at denne foreløpig ikke er ferdig.

Dårlig stand

NRK har tidligere omtalt at fasilitetene på Birkenes er i dårlig stand. Det skal ha vært både muggsopp og muselort, samt mangel på vann og sanitæranlegg på stedet.

– Vi har nå sluttet å bruke denne skytebanen og benytter et anlegg i Lillesand i stedet, sier Sundvoll.

Kriminaltekniker

Kriminalteknikere på vei inn til ulykkesstedet i oktober i fjor.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Forholdene rundt anlegget der ulykka skjedde har ikke vært vurdert i rapporten som ble lagt frem tirsdag, men både Arbeidstilsynet og Spesialenheten foretar egne granskninger av Agder politidistrikt i denne saken.

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,91 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1 kr 25 min.
  • Dusje 9,9 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,2 kr En vask
  • Varmeovn 2,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %