Politimann dømt for vold mot 24-åring

Politimannen ble aldri tatt ut av tjeneste, men er i retten dømt for grovt maktmisbruk.

qadar abdi

Qadar Osman Abdi (24) ble utsatt for politivold, slår retten fast.

Foto: Privat

Tingretten slår fast at Qadar Osman Abdi ble utsatt for grovt maktmisbruk da han var i avhør på Kristiansand politistasjon høsten 2019.

– Abdi er glad for at retten har ment at maktutøvelsen begått i avhøret var unødvendig, sier bistandsadvokat Stian Mæland til NRK.

Etter at 24-åringen nektet å gi fra seg en lapp med en Snapchat-konto, gikk politimannen til angrep.

Først presset han seg mot ham, og prøvde å holde armene hans fast.

Deretter tok han venstre arm rundt Abdis nakke, dro ham ned på gulvet og la seg oppå ham slik at Abdi fikk pustebesvær, ifølge dommen.

Den svensk-britiske 24-åringen var inne til avhør i forbindelse med en grov narkotikasak. Han soner i dag en dom på ti år.

– Han ønsker nå bare ro og fokus på sin egen soning, sier forsvareren.

Videoen fra avhøret viser at politimannen tar halsgrep på Abdi.

Ble aldri tatt ut av tjeneste

Det var Spesialenheten for politisaker som tok ut tiltalte mot den nå pensjonerte politibetjenten.

Mannen er nå dømt for vold og grovt brudd på tjenesteplikten.

Straffen er satt til fengsel i 24 dager, med en prøvetid på to år.

Han må også betale 15.000 kroner i erstatning til Abdi, og 4000 kroner i saksomkostninger.

Hendelsen skjedde høsten 2019. Sommeren 2020 pensjonerte politimannen seg. Han ble aldri tatt ut av tjeneste.

– Etter en konkret vurdering er denne tjenestepersonen ikke suspendert eller midlertidig overført til annen mindre betrodd tjeneste, uttalte daværende politimester Kirsten Lindeberg.

Tingretten slår fast at halsgrepet mot Abdi var unødvendig, og uforsvarlig.

Halsgrep skal kun brukes i nødvergesituasjoner, presiseres det i dommen.

– Den aktuelle situasjonen var ikke en nødvergesituasjon, slås det fast.

Politimannen nekter straffskyld.

Trengte ikke lappen

Under rettssaken var lappen med Snapchat-kontoen i fokus. Det var denne lappen politimannen brukte makt for å få tak i.

Politimannen var kjent med navnet som sto på lappen, og hadde derfor ikke noe behov for å få tak i den, ifølge dommen.

Han visste også at det ble gjort lyd- og bildeopptak av avhøret.

Politibetjenten som foretok avhøret forklarte i retten at navnet som sto på lappen ikke hadde relevans.

– Maktbruken var uforholdsmessig og unødvendig, heter det i dommen.

Vil anke

Politimannen forklarte i retten at han handlet på instinkt. Han nekter straffskyld.

– Min klient er skuffet og uenig i tingrettens domsresultat, sier forsvarer Carl Henning Leknesund.

Dommen vil bli anket, opplyser han.

Vil ikke kommentere

Den siste måneden har to betjenter i Agder politidistrikt blitt dømt for vold. Den ene ble dømt for vold mot en psykisk syk mann. Den andre ble dømt for vold i et avhør. – Jeg kan ikke kommentere sakene før det foreligger en rettskraftig avgjørelse, sier politimester Arne Sundvoll til NRK.